La doctora Patrícia Trapero, nova vicerectora de Projecció Cultural de la UIB, en substitució del doctor Nicolau Dols

La doctora Patrícia Trapero, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, ocuparà el càrrec de vicerectora de Projecció Cultural de la UIB arran de la renúncia, per motius professionals, del doctor Nicolau Dols.

La doctora Patrícia Trapero ingressà a la UIB l’any 1983 com a professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, del qual és professora titular d’universitat des de 1991. Des de 2007 és directora del Gabinet de la Rectora, càrrec que a partir d’ara compaginarà amb el de vicerectora. També ha estat, entre d’altres, directora del Servei d’Activitats Culturals de la UIB i vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Així mateix, la doctora Trapero és la investigadora principal del Grup de Recerca Representació, Ideologia i Recepció a la Cultura Audiovisual (RIRCA). La principal línia de recerca de la doctora Trapero són les relacions entre el cinema, el teatre, la televisió i els videojocs pel que fa a la dramatúrgia i posada en escena.

Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB

Les competències del Vicerectorat de Projecció Cultural són dirigir i coordinar les funcions referents a la difusió del coneixement universitari, les activitats culturals, cursos d’estiu i programes d’universitat oberta, les relacions amb els centres universitaris municipals, les publicacions institucionals, les relacions amb la Pastoral Universitària, l’esport universitari i l’Institut Joan Lluís Vives, aquests dos darrers, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.

Depenen del Vicerectorat de Projecció Cultural els següents serveis o unitats:

Documents relacionats

Data de publicació: 22/09/2010