La doctora Mercè Gambús, nomenada coordinadora cientificotècnica de la Catedral de Mallorca

El grup de recerca en Conservació del Patrimoni Artístic Religiós de la UIB ha participat en la definició del nou model de gestió de la Catedral de Mallorca 

El Capítol de la Catedral de Mallorca va aprovar el passat 19 de maig una reestructuració organitzativa interna, a fi de dotar de la màxima eficiència i qualitat la gestió del seu programa d’usos, fonamentat en l’evangelització i el patrimoni cultural.

En el marc d'aquesta reorganització, la doctora Mercè Gambús, professora titular del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, ha estat nomenada coordinadora cientificotècnica del nou Departament de Cultura, Patrimoni, Museus i Arxiu. En aquest departament s'hi han integrat les àrees de Conservació i Restauració, Museu Capitular, Museu Diocesà, Arxiu Capitular de Mallorca i Gestió Cultural de la Catedral de Mallorca.

El nou model de gestió cientificotècnica, coordinat per la doctora Mercè Gambús i desenvolupat a la Catedral de Mallorca, es realitzarà en qualitat de prestació de treballs professionals a l’empara de l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats.

Col·laboració amb la Catedral de Mallorca

La UIB manté una consolidada relació de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb el Capítol de la Catedral de Mallorca. Els darrers temps aquesta relació s’ha materialitzat, entre altres, en l’acord marc aprovat pel Consell de Direcció de la UIB el 6 de maig de 2014, que va ser ratificat pel Consell de Govern el 9 de maig de 2014.

La professora Mercè Gambús, investigadora principal del grup de recerca en Conservació del Patrimoni Artístic Religiós (CPAR) de la UIB, l’any 2009 va ser nomenada pel Capítol de la Catedral assessora tècnica en matèria de patrimoni artístic de la Seu de Mallorca. Com a membre del grup CPAR, des de l’any 1997, Mercè Gambús ha desenvolupat quinze projectes de recerca i contractes, finançats pel Ministeri d’Educació i Ciència, Ministeri d'Economia i Competitivitat, i per diverses administracions públiques. Totes aquestes recerques estan relacionades amb la conservació i restauració del patrimoni artístic religiós de les Illes Balears, centrades preferentment en la gestió dels protocols d’intervenció entorn de l’acció documental i l’ús de les tecnologies cientificotècniques i digitals. Els projectes executats s’han traduït en una continuada producció científica nacional i internacional a través de congressos, monografies i revistes especialitzades.

Entre les obres restaurades que han estat objecte d'intervenció científica en el marc de projectes interdisciplinaris, hom pot destacar: el conjunt de l'obra de Gaudí a la Seu, diversos retaules catedralicis i conventuals de Palma, a més d'altres procedents d'esglésies parroquials de Palma i de la Part Forana de Mallorca; igualment la recuperació de diferents obres d’imatgeria popular com: talles del Sant Crist i diversos conjunts de la Passió i de la Mare de Déu morta. Va coordinar l’equip d’investigació que va intervenir en el projecte de recuperació del conjunt de pintures murals del claustre franciscà de Sant Bonaventura de Llucmajor, Mallorca (2006-2007), i va col·laborar com a experta en el procés de reforma de la capella del Santíssim de la Catedral de Mallorca, realitzada pel pintor Miquel Barceló (2000-2007). Ha estat la coordinadora científica de l’equip encarregat del pla de conservació d’aquesta capella, així com del projecte de restauració i divulgació científica de l’obra de Gaudí a la Catedral de Mallorca que s’ha executat entre els anys 2008 i 2015.

En l’actualitat, la doctora Gambús és membre de la Comissió de Patrimoni de la Catedral de Mallorca i desenvolupa principalment la seva activitat científica al voltant del projecte de recerca HAR2015-66307-P: «Estrategias documentales aplicadas a los procesos de restauración y divulgación del patrimonio artístico religioso de Mallorca» (2016-2019), del qual és investigadora principal. 

Documents relacionats

Data de publicació: 29/05/2018