La complexitat financera, a debat

Jornades conjuntes entre la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, la Universitat de les Illes Balears, el Col·legi d’Economistes i el Cercle d’Economia. La Reial Acadèmia i la UIB signen un conveni de cooperació científica.

Inauguració
Dia: dimecres, 10 d'abril de 2019
Hora: 17 hores
Lloc: edifici Antoni M. Alcover i Sureda, campus universitari, Palma

La Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, la Universitat de les Illes Balears, el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears i el Cercle d’Economia de Mallorca han organitzat, per als dies 10 a 12 d’abril, les jornades acadèmiques Complexitat Financera. Mutabilitat i Incertesa en Institucions, Mercats i Productes, coincidint amb la VI Trobada Nacional de la Reial Acadèmia.

L’acte inaugural tindrà lloc al campus de la UIB, a l’edifici Antoni Maria Alcover, dimecres dia 10 a les 17 hores. Seguidament, la Universitat de les Illes Balears i la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres signaran un conveni de cooperació científica. Les dues institucions promouran la col·laboració d’especialistes amb finalitats d'investigació conjunta, formació, assessorament i transmissió d'experiències; intercanvi de resultats d'investigacions, informació i documentació, i organització de jornades, seminaris i conferències que versin sobre temàtiques d’interès mutu.

Les jornades abordaran els reptes que suposa per a la ciutadania la complexitat financera actual i l’impacte que té sobre la prosperitat compartida en un període de recuperació i creixement econòmic. En aquesta línia, durant les sessions es tractaran aspectes com ara les inversions socials i la responsabilitat social de l'inversor, les perspectives dels mercats financers davant el canvi de cicle, l’argocapitalisme, la nova era comercial després de les polítiques de l'Administració Trump o l'impacte del Brexit en l'economia de les Illes Balears i en el mercat immobiliari.

Les sessions seran presidides pel Rector de la Universitat, el doctor Llorenç Huguet; el degà president del Col·legi d'Economistes de les Illes Balears, Onofre Martorell; el president del Cercle d’Economia de Mallorca, José M. Vicens; el president del Cercle Financer de les Illes Balears, Josep Francesc Conrado de Vilallonga, i el president de la Reial Acadèmica de Ciències Econòmiques i Financeres, Jaume Gil. La clausura serà a càrrec de la consellera d’Hisenda i Administracions Publiques del Govern dels Illes Balears, Catalina Cladera Crespí, i la vicerectora d'Economia i Infraestructures, la doctora Maria Llompart. 

Amb antecedent en la Reial Junta Particular de Comerç, aprovada per Ferran VI el 1758, la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres està formada per 42 acadèmics de número i 66 corresponents, nacionals i estrangers, entre els quals destaquen sis premis Nobel d'Economia. És l'única Reial Acadèmia que no té la seu a Madrid —la té a Barcelona— i que forma part de l'Institut d'Espanya. 

Data de l'esdeveniment: 10/04/2019

Data de publicació: 09/04/2019