La ciència que s’amaga darrere el reciclatge

Un equip de professors de la Facultat de Ciències de la UIB ha preparat un programa d’activitats perquè els alumnes universitaris dissenyin processos de reciclatge dels residus domèstics i els ensenyin a escolars en la fira Ciència per a Tothom 

La reducció dels residus generats per la societat moderna és un dels objectius principals de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, adoptada per l’Organització de Nacions Unides. Aquesta reducció implica evitar la generació, però també reciclar de manera adequada dels residus que es produeixen. De fet, els residus poden esser utilitzats com a matèries primeres per obtenir productes nous i, per tant, és fonamental la conscienciació social respecte de la importància de separar i reciclar els residus generats a la vida quotidiana.  

Un grup de professors de la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears dels departaments de Química, Física i Biologia han implementat, durant els darrers cursos acadèmics, una sèrie d’activitats docents d’aprenentatge actiu en què els estudiants dels graus de Ciències han de dissenyar processos de reciclatge de diferents tipus de material i substàncies que es troben de forma habitual en els residus domèstics: fer sabó o biodièsel a partir d’oli d’oliva usat; reciclar paper; separar i reciclar diferents tipus de plàstic, i recuperar metalls de les bateries dels dispositius electrònics, com ara dels telèfons mòbils, en són uns quants exemples. 

Aquestes activitats consten de l’estudi teòric del procés per part dels alumnes, però també es posen en pràctica dins el laboratori, i posteriorment són exposades a la fira Ciència per a Tothom, que organitza anualment la Universitat de les Illes Balears i on els alumnes mostren aquests processos als visitants (escolars i familiars.  

Aquesta metodologia consisteix en l’aprenentatge basat en projectes, segons el qual el professor té el rol de fer de guia, revisar i aprovar els projectes. Tot plegat permet un procés d’aprenentatge més profund i crític dels processos fisicoquímics que hi ha darrere la separació i el reciclatge de substàncies, com són les reaccions de reducció i oxidació, les de transesterificació, la química dels polímers, etc., cosa que no aporten els experiments de laboratori tradicionals, en què se segueix únicament un guió o manual. Alhora, s’aconsegueix posar el focus en el problema dels residus, en la importància de prevenir que se n’originin, en reciclatge, i en la formació dels estudiants per una nova societat més verda i sostenible. 

L’experiència d’aquests anys s’ha recollit en un article publicat recentment a la revista Journal of Chemical Education, de la Societat Americana de Química, una de les més prestigioses en l’àmbit de la recerca de noves metodologies docents en química. També ha estat presentat en dues comunicacions al congrés d’innovació docent 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI). 

Referència bibliogràfica

Barceló Oliver, M.; Cabello, CP; Torrens Serra, J.; Miró, M.; Cabot, C.; Bosch R., i Delgado MR. Scientific Activities for the Engagement of Undergraduate Students in the Separation and Recycling of Waste, J. Chem. Educ. In Press. https://dx.doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00423

 

Data de publicació: 04/12/2020