La campanya Compromís Homes per a la Igualtat recollirà signatures dels membres de la comunitat universitària a favor de l'equiparació real de drets entre homes i dones

Dia: dimecres, 20 de maig de 2009
Hora: 11 hores
Lloc: devora la Llibreria Campus, davant el lateral de l’edifici Anselm Turmeda,
campus universitari, Palma.

La iniciativa Compromís Homes per a la Igualtat, que té com a objectiu potenciar la igualtat efectiva entre homes i dones a través de la implicació dels primers en la lluita per a l’equiparació real dels drets, arriba al campus de la Universitat de les Illes Balears.

Els membres de la comunitat universitària que ho desitgin es podran dirigir a l’envelat que s’ubicarà devora la Llibreria Campus i signar el manifest “Compromís homes per a la igualtat”, amb el qual es pretén sensibilitzar la societat, especialment la masculina, en la necessitat de rompre rols que assignen a la dona tasques com l’atenció dels fills, les persones grans i la casa, i a l’home les tasques de responsabilitat a les empreses.

La directora de l’Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs, serà a l’envelat a partir de les 11 h, juntament amb alguns membres del Consell de Direcció de la UIB, per explicar als qui s’hi apropin els objectius d’aquesta campanya, que ja ha recollit signatures en altres indrets. L’envelat romandrà a la UIB fins a les 18 hores.

Aquesta acció forma part de la campanya a favor de la igualtat Mateixos Drets, Mateixes Obligacions, que impulsen l’Institut Balear de la Dona i els quatre consells insulars.

Documents relacionats

Data de publicació: 20/05/2009