La Xarxa Vives d'Universitats convoca la IV Lliga de Debat Universitari a la Universitat de les Illes Balears

«Es poden mantenir les condicions actuals d'accés a l'habitatge?» és el tema sobre el qual debatran els estudiants que participen a la Lliga

Dia: del 23 al 26 d'abril de 2008
Hora: 12.30 h
Lloc: centre cultural Es Generador,
carrer Voranova, 8, Son Caliu. Calvià.

La Universitat de les Illes Balears acull la quarta edició de la Lliga de Debat Universitari, organitzada per la Xarxa Vives d'Universitats i que versarà sobre l'accés a l'habitatge. Una edició més, la Xarxa Vives convoca aquesta competició amb l'objectiu de fomentar l'ús de la paraula entre els estudiants de les vint universitats que en formen part, a través de l'enfrontament dialèctic entre diversos equips en el qual s'ha de defensar una posició a favor o en contra sobre el tema proposat. Els jutges de cada debat valoren capacitats com ara el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció, i la correcció tant semàntica com formal.

Aquesta quarta edició compta amb el suport de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya, Sa Nostra i l'Ajuntament de Calvià.

La participació està oberta a l'alumnat de les universitats de la Xarxa Vives matriculat el curs acadèmic en què es realitza la competició. Cada universitat pot inscriure un equip participant, format per un màxim de cinc persones i representat per un capità o portaveu, que actua com a intermediari amb l'organització i l'equip de jutges i que pot ser un antic alumne de la universitat, un professor o un altre alumne en actiu.

A la III Lliga de Debat Universitari (Elx, abril de 2007) hi varen participar deu equips, i per a aquesta IV edició es preveu un increment dels equips participants que podria arribar fins a les quinze universitats representades.

S'ha establert un premi de 2.500 euros per a l'equip campió, i un altre de 1.200 euros per al subcampió. La IV Lliga de Debat Universitari comptarà amb la participació d'equips de les universitats següents:

Universitat d'Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Jaume I
Universitat de Lleida
Universitat Miguel Hernández d'Elx
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Politècnica de València
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Universitat de València
Universitat de Vic

La Xarxa Vives és l'associació d'universitats que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

Data de publicació: 23/04/2008