La Universitat de les Illes Balears en relació amb la llengua catalana, amb motiu de les eleccions del 24 de maig de 2015

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, vist el document elaborat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, vol recordar a les institucions de govern de les Illes Balears sorgides arran de les eleccions del dia 24 de maig de 2015 (Govern, consells insulars i ajuntaments) que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística, la Universitat és la institució oficial, consultiva i d’assessorament, per a tot allò que es refereix a la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears; i demana el compromís dels poders públics per donar compliment a allò que estableix l’article 35 de l’Estatut d’autonomia amb referència a la normalització de la llengua catalana. 

Data de publicació: 21/05/2015