La Universitat de les Illes Balears assumeix la coordinació del Fòrum Institucional de Qualitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears ha assumit la coordinació del Fòrum Institucional de Qualitat de les Illes Balears, un «lloc de trobada» dels responsables de qualitat de les diferents institucions i entitats presents a les Balears, que es corresponen amb els quatre nivells d'organització administrativa i territorial: estatal, autonòmica, insular i municipal.

El Fòrum va néixer espontàniament l’any 2005 de la iniciativa d’un grup de directius d’administracions públiques de les Balears, amb l’objectiu de reforçar els lligams mutus i facilitar l’intercanvi d’experiències relacionades amb la gestió de la qualitat en les distintes organitzacions, com ara la implantació de projectes de millora, el disseny d’estratègies de difusió d’activitats o la millora de la formació, entre d’altres. És una experiència pionera a Espanya.

La Rectora de la Universitat, Montserrat Casas, ha assumit en nom de la UIB la coordinació del fòrum en el transcurs de la cloenda de la IV trobada, celebrada els dies 23 i 24 de gener sota el lema «Dissenyant el futur».

La UIB va presentar en aquesta IV trobada la ponència titulada «Tendències i prospectiva dels sistemes de garantia de qualitat», a càrrec de la senyora M. Jesús Mairata, directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària

Documents relacionats

Data de publicació: 29/01/2013