La UIB vigila els nivells de radioactivitat ambiental

La Universitat de les Illes Balears col·labora amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la detecció d'eventuals variacions anormals en els nivells de la radioactivitat present de forma natural en el medi ambient. Aquesta tasca de vigilància es fa a través del Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) de la UIB, la unitat cientificotècnica que s'encarrega de donar suport a la recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de les mesures de radioactivitat a nivells ambientals.

El LaboRA de la UIB està integrat a la xarxa d'estacions de mostreig de què el CSN, com a organisme estatal encarregat de l'avaluació i el control de les instal·lacions nuclears i radioactives com també de controlar i vigilar els nivells de radioactivitat, disposa arreu de l'Estat espanyol fruit de la col·laboració amb universitats i centres de recerca i que permet determinar al laboratori la concentració de radionúclids en mostres de pols d'aire, sòl, aigua potable i aliments. Aquesta vigilància permet controlar la qualitat radiològica del medi ambient.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/04/2012