La UIB, una Universitat amb impacte

Segons el rànquing internacional SCImago, que analitza 15.043 universitats, l’impacte de la recerca que es fa a la UIB en el període 2003-2008, està un 30% per damunt de la mitjana ponderada

Segons el grup de recerca dedicat a l’anàlisi de la informació i la seva visualització SCImago, liderat per la Universitat de Granada, que es recolza en la base de dades SCOPUS d’Elsevier, la feina feta pels investigadors de la UIB és important, ja que l’impacte de la recerca en el període 2003-2008 està un 30% per damunt de la mitjana ponderada d’un rànquing mundial en el qual estan representats un total de 15.043 universitats i centres de recerca quant a publicacions fetes en revistes que se situen en el primer quartil i a l’impacte d’aquestes. Això situa la UIB en el sisè lloc entre les universitats espanyoles, i ocupa també la segona posició quant a les publicacions fetes en col·laboració amb altres centres internacionals.

Si analitzam la recerca per camps d’especialització, hi ha àmbits de coneixement que destaquen més que altres. Així, si utilitzam els indicadors qualitatius (elaborats pel grup EC3, també de la Universitat de Granada, en aquest cas amb dades de la Web of Knowledge de Thompson per al període 2000-2009), no relacionats amb la mida de la institució, la UIB ocupa, entre les universitats espanyoles, el primer lloc en Física i Geologia i Ciències Mediambientals, el segon en Matemàtiques, el quart en Enginyeria i el vuitè en Química.

Cal destacar també les tendències que s’observen en les dades; d’aquesta manera, si comparam les dades dels darrers deu anys analitzats amb el període 2005-2009, cal destacar el manteniment general de les posicions, amb una clara millora de la Química, que passaria a ocupar el segon lloc i de les branques de Psicologia i Ciències de l’Educació i altres Ciències Socials, que pujarien deu graons dins el rànquing.

La transferència de coneixement que es fa des de la UIB és també important. Amb una cartera de 41 patents, de 18 de les quals s’ha concedit una llicència a empreses, la Universitat de les Illes Balears necessita 22 investigadors per sol·licitar una patent, quan la mitjana espanyola és de 39.

Malgrat que el percentatge de dedicació del PIB a R+D+I, de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el més baix de totes les comunitats autònomes, la Universitat de les Illes Balears ha aconseguit ser una Universitat de reconegut prestigi en la recerca i amb un fort impacte internacional.

Documents relacionats

Data de publicació: 23/12/2010