La UIB torna al 100 per cent de docència presencial

L'evolució sanitària positiva posa fi a les restriccions de les activitats acadèmiques, tot i que es mantindran les mesures de prevenció

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha acordat recuperar la presencialitat total de les activitats acadèmiques, vista l’evolució positiva de la situació sanitària, amb el nombre de contagis per Covid-19 en descens i les noves mesures de relaxació de les limitacions dictades pel Govern de les Illes Balears.

D’acord amb el document d’Adaptació de la planificació acadèmica curricular de la UIB a la Covid-19, i després d’avaluar el risc sanitari, s’ha determinat canviar de l’escenari groc al verd, el més flexible dels quatre previstos (vermell, taronja, groc i verd). No obstant això, aquesta decisió no significa una relaxació en la vigilància activa de l’evolució sanitària, per la qual cosa es mantenen vigents les mesures de precaució: dur la màscara posada en espais tancats, fer servir gel hidroalcohòlic, ventilar els espais docents i defugir aglomeracions, essencialment. Trobareu més informació sobre les mesures de prevenció a <coronavirus.uib.cat>.

L’escenari verd comporta una situació nova, en què el risc epidemiològic es basa en una transmissió comunitària del virus controlada, és a dir, el risc és baix. En línies generals, els estudiants i el PDI poden acudir als espais docents de la UIB, encara que han de seguir les recomanacions sanitàries.

Així, durant el segon semestre del curs acadèmic 2021-22, l’ocupació dels espais serà del 100 per cent de la capacitat i totes les activitats de la planificació acadèmica curricular dissenyades per ser presencials s’han de fer en aquesta modalitat.

A més de l’ocupació dels espais docents, el nou escenari comporta la supressió de les restriccions en l’activitat dels grups grans, mitjans i petits, les activitats de pràctiques clíniques i de laboratori, les pràctiques externes, les sortides de camp, així com tutories, exàmens, defenses de treballs de fi de grau, de màster i tesis doctorals.

El document amb els diferents escenaris va ser aprovat pel Consell de Govern de la UIB el 16 de desembre i la resolució del Rectorat del mateix dia, publicada al FOU 531, va fer pública aquesta adaptació i autoritzava el Consell de Direcció per aplicar-la.

Més informació al FOU 531 i al document Adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les Illes Balears a la Covid-19.

Data de publicació: 15/02/2022