La UIB tindrà cura de la biblioteca particular del poeta Bartomeu Fiol. Conveni per a la cessió dels fons per part de l'Ajuntament de Palma

El doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, i el senyor Fernando Gilet, tinent de batlle i regidor de l’Àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, signaran un conveni de col·laboració que suposa la cessió per part de l’Ajuntament de Palma del fons de la biblioteca particular del senyor Bartomeu Fiol a la UIB.

L’Ajuntament de Palma és beneficiari de la donació dels fons que va fer la vídua del senyor Fiol, i pot fer la cessió dels fons a tercers, en aquest cas a la Universitat de les Illes Balears.

En data 26 d’octubre de 2009 el senyor Bartomeu Fiol lliurà a l’Ajuntament de Palma un fons bibliogràfic de 1.359 volums. L’any 2012 la senyora M. Luz Rubio Calvo, vídua del senyor Fiol, lliurà a l’Ajuntament de Palma 2.716 monografies i 105 revistes propietat del seu difunt espòs.

També hi assistirà el doctor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 

Notícies relacionades

Data de l'esdeveniment: 07/10/2013

Data de publicació: 03/10/2013