La UIB té 18.930 estudiants de grau i postgrau

Any acadèmic 2014-15

La UIB ha matriculat enguany 18.930 estudiants. D'aquests, 13.727 són alumnes de graus (centres propis i centres adscrits) i postgraus adaptats a l’espai europeu d’educació superior; 238 són de diplomatures i llicenciatures; i 4.965, d’altres estudis no oficials.

Pel que fa a estudis de grau oficials del campus de Palma i les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera, la UIB té 11.228 estudiants, un 1,59% (176 estudiants) més que el curs acadèmic anterior.

Postgrau i doctorat

La matrícula de postgrau i doctorat a la UIB continua oberta. La xifra d’estudiants matriculats el curs 2014-15 és de 1.837: 1.243 estudien als 35 màsters oficials i 594 als 22 programes de doctorat.

L’any 2014 s’han llegit 75 tesis doctorals.

Centres adscrits

En aquests moments la UIB té dos centres adscrits, l’Escola Universitària Felipe Moreno i l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa. Entre els dos centres sumen 290 estudiants matriculats, a més dels 372 alumnes del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, en procés de desadscripció. En total sumen 662 alumnes de centres adscrits.

S’incrementa el nombre d’alumnes matriculats a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera

El nombre d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau i postgrau a Menorca i d’Eivissa i Formentera és de 909.

Als estudis de grau, hi ha 19 matriculats més a Menorca i 46 més a Eivissa i Formentera. Enguany s’ha començat a oferir el grau de Turisme a la Seu de Menorca, amb 17 estudiants matriculats a primer. Addicionalment, en ambdues seus s’ofereixen els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Infermeria i Educació Primària. I si bé el curs anterior, 2013-14, s’hi va deixar de fer el grau d’Educació Infantil, encara queden alguns alumnes matriculats.

Pel que fa a postgraus, augmenta el nombre d’alumnes matriculats a la Seu de Menorca en el Màster de Formació de Professorat, que passa de 19 a 30 estudiants matriculats; a la Seu d’Eivissa i Formentera disminueix en 4 estudiants el nombre d’alumnes matriculats en aquest màster.

Graus per estudis

A la majoria dels estudis oficials de grau el nombre d’alumnes matriculats es manté o augmenta, fins i tot en algunes titulacions aquests increments superen el 9%, com és el cas dels graus d’Educació Primària, Turisme, Educació Social, Biologia, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

Per contra, en alguna titulació baixa el nombre d’estudiants, com és el cas dels estudis de grau d’Educació Infantil, pel fet que es va deixar d’oferir a les seus; del grau de Treball Social, per la reducció del nombre de places ofertes; o del grau d’Edificació, que l’any passat va matricular alumnes a un curs pont.

4.017 alumnes de nou ingrés: bona acollida de les dobles titulacions i del nou grau de Turisme a Menorca

El nombre d’alumnes que inicien estudis oficials de grau i postgrau a la UIB és de 4.017; dels quals un 77,9% estudien un grau.

Dels 3.128 alumnes que s’han matriculat el curs 2014-15 per primera vegada als estudis universitaris de grau dels centres de la UIB, 3.032 (el 96,9%) s’han matriculat en centres propis de la UIB, i 96 als centres adscrits.

Tot i que s’incrementa el nombre total d’estudiants matriculats als graus als centres propis de la UIB en un 1,59%, baixa un 7,82% el nombre d’alumnes de nou ingrés al campus de Palma, però creix a les seus (Eivissa i Formentera: 3 alumnes més i Menorca: 15 alumnes més).

Així al campus de Palma tenim aquest curs 2.841 estudiants de nou ingrés als graus; 95 a la Seu d’Eivissa i Formentera; i 96 a la Seu de Menorca. En total sumen 3.032 estudiants de nou ingrés als estudis de grau als centres propis.

Els estudis conduents a l’obtenció simultània de doble titulació de grau (grau d’Administració d’Empreses i Dret, i grau de Matemàtiques i d’Enginyeria Telemàtica) continuen atraient l’interès dels alumnes de nou ingrés al campus de Palma; així com també la implementació dels estudis de Turisme a la Seu de Menorca, amb 17 alumnes matriculats.

Alt grau de satisfacció a l’hora d’escollir els estudis: el 93% dels estudiants de la UIB s’han matriculat a l’estudi que han escollit.

La taxa d’adequació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera i segona opció i la matrícula de nou ingrés, se situa a la UIB en el 93%.

D’altra banda, la taxa d’ocupació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés per preinscripció i el nombre de places ofertes, és del 88%.

Estudiants illencs en altres universitats i viceversa

Un 64,5% (862) dels alumnes que varen fer les proves d’accés a la Universitat (PAU) a la UIB inicien estudis en una altra universitat en titulacions que no s’ofereixen a la UIB, principalment de les branques de coneixement de Salut i de Ciències (per exemple, Medicina).

Dels 476 alumnes que han realitzat les PAU a la UIB i que s’han matriculat en altres universitats d’estudis de grau que ofereix la UIB, un 49,9% s’ha matriculat en estudis caracteritzats per un alt nivell d’ocupació a la UIB, com és el cas del grau de Dret (64 alumnes), Psicologia (62 alumnes), Administració i Direcció d’Empreses (50 alumnes), Infermeria (35 alumnes) i Educació Primària (27 alumnes).

D’altra banda, un total de 76 alumnes amb les PAU realitzades en altres universitats han optat per iniciar els estudis de grau a la UIB. Aquests s’han matriculat en diferents titulacions de grau, en què destaquen el grau de Fisioteràpia (14 alumnes), Infermeria (10 alumnes), Turisme (5 alumnes en centre propi i 5 alumnes al centre adscrit del Consell Insular d’Eivissa), Dret (8 alumnes) i Economia (5 alumnes).

Alumnes titulats

A final del curs 2013-14 es varen titular a la UIB 2.310 estudiants, 1.363 graduats en centres propis i 162 en centres adscrits, 710 màsters i 75 doctors. 

Alumnes de mobilitat 

En aquests moments, 631 alumnes participen en programes de mobilitat nacional i internacional de la UIB, dels quals 355 fan estudis en centres de la UIB (entrants) i 276 fan estudis en altres universitats amb les quals la UIB manté relacions d’intercanvi (sortints). La majoria d’intercanvis són amb universitats estrangeres. Aquestes xifres són provisionals ja que van entrant i sortint alumnes al llarg de tot el curs acadèmic.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 23/02/2015

Data de publicació: 20/02/2015