La UIB supera els 3.000 alumnes de grau de nou ingrés, i en rep un 3,27% més que el curs anterior

El total d’alumnes matriculats a la UIB és de 18.064 

El curs acadèmic 2015-16 es varen titular 2.618 estudiants a la UIB, un 9,82% més que el curs anterior.

Augmenta el nombre d’alumnes de nou ingrés a la UIB

3.983 alumnes inicien estudis oficials de grau i postgrau a la UIB, 3.029 dels quals en titulacions de grau, un 3,27% més que el curs acadèmic passat

El total d’alumnes que inicien estudis oficials de grau i postgrau a la UIB el curs acadèmic 2016-17 és de 3.983, i la majoria estan matriculats en centres propis, el 97,54% (3.885 estudiants).

Dels 3.885 alumnes que inicien estudis en titulacions oficials en centres propis de la UIB, la majoria (2.931 alumnes, el 75,44 %) comencen estudis de grau. La resta (954 alumnes, el 24,56%) fan un postgrau oficial.

Dels 3.029 estudiants que s’han matriculat el curs 2016-17 per primera vegada als estudis universitaris de grau, 2.931 són de centres propis de la UIB, i 98, de centres adscrits (campus de Palma i seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera).

S’incrementa en 110 el nombre d’alumnes matriculats de nou ingrés a estudis de grau de centres propis de la UIB: 120 a Palma i 6 a la Seu d’Eivissa i Formentera; per contra, davalla en 16 estudiants la matrícula d’aquests alumnes a la Seu de Menorca.

Pel que fa al nou ingrés en centres adscrits, puja en 16 alumnes l’Escola Universitària Felipe Moreno i baixa en 30 alumnes de nou ingrés l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa.

Nou ingrés per estudis: els estudis en què s’incrementa el nombre de matrícules de nou ingrés són: grau de Matemàtiques (21), grau d’Enginyeria Informàtica (19), grau de Filosofia (16) i grau de Dret (14). I els estudis en què baixa són: grau de Relacions Laborals (-23), grau d’Administració d’Empreses (-17), grau d’Economia (-17), grau d’Enginyeria Telemàtica (-11) o grau d’Història (-11), entre d’altres.

La UIB ofereix enguany un estudi nou: el grau de Medicina, amb 61 estudiants.

Alta taxa d’adequació a la UIB

La taxa d’adequació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera i segona opció i la matrícula de nou ingrés, se situa a la UIB en el 94,68%.

El total d’alumnes de la UIB per al curs acadèmic 2016-17 és de 18.064 estudiants

L’any acadèmic 2016-17 la Universitat de les Illes Balears té 18.064 estudiants matriculats: 13.524 en estudis oficials (7 dels quals en llicenciatures i diplomatures) i 4.540 en altres estudis (titulacions pròpies de postgrau, convenis de mobilitat, UOM, idiomes...).

11.093 alumnes fan estudis de grau en centres propis.

2.018 fan estudis de postgrau i doctorat (matrícula oberta).

315 alumnes fan estudis de grau en centres adscrits a la UIB, que en aquests moments són l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno i l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, a més de 91 alumnes que cursen algunes assignatures de grau a l’escola universitària Alberta Giménez, en procés de desadscripció.

Postgrau i doctorat (amb matrícula oberta)

La xifra d’estudiants matriculats als estudis de postgrau i doctorat el curs 2016-17 era de 2.018, tot i que s’incrementa dia a dia, perquè la matrícula és oberta.

1.315 estudiants fan algun dels màsters oficials i 703 s’han inscrit en algun programa de doctorat.

L’any 2016 s’han llegit 123 tesis doctorals i 711 treballs de final de màster.

Alumnes matriculats a les seus d’Eivissa i Formentera i de Menorca

El nombre d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau i postgrau a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera és de 599, un 8,69% menys que el curs acadèmic anterior (una baixada raonable, perquè es deixa d’impartir el grau d’Educació Infantil en ambdues seus). A la Seu de Menorca tenim 250 alumnes matriculats als estudis de grau, i 349 als estudis de grau a la Seu d’Eivissa i Formentera.

A Eivissa, a més, comptam amb l’adscripció de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, amb 164 matriculats.

Pel que fa a postgraus, s’imparteix el Màster en Formació del Professorat, que a la Seu de Menorca té 26 alumnes, i a la Seu d’Eivissa i Formentera, 36 alumnes. En total són 62 estudiants.

Estudiants de les Illes Balears en altres centres universitaris i viceversa

Dels alumnes que han fet les proves d’accés a les Illes Balears i es matriculen en una altra universitat (1.449), el 58,04% (841 estudiants) van a estudis de grau no oferts a la UIB: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (65), Periodisme (40), Comunicació Audiovisual (34), Publicitat i Relacions Públiques (32), Farmàcia (31) o Belles Arts (30), entre d’altres.

Dels 608 (41,96%) alumnes amb PAU realitzada a les Illes Balears que estudien fora estudis que sí que ofereix la UIB, la majoria fan estudis amb una alta taxa d’ocupació a la UIB, com és el cas dels graus d’Administració i Direcció d’Empresa (68), Psicologia (68), Dret (62), Medicina (47) o Infermeria (37).

Per altra banda, puja a 153 el nombre d’alumnes que han fet les PAU en altres universitats i vénen a estudiar a la UIB, sobretot els graus de Medicina (35), Fisioteràpia (20), Administració d’Empresa (13), Infermeria (12) o Dret (9). I la seva procedència és diversa, tot i que destaca la UNED, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de València.

Augmenta el nombre d’alumnes titulats a la UIB

Al final del curs 2015-16 s’havien titulat a la UIB 2.618 alumnes (234 més que el curs anterior), 1.631 en graus en centres propis i 147 en centres adscrits, 698 en programes de màster i 142 en programes de doctorat.

Dels 1.778 titulats de grau (centres propis més adscrits), 1.142 són de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, 273 de Ciències de la Salut, 136 d’Arts i Humanitats, 132 de Ciències i 95 d’Enginyeria i Arquitectura.

Dels 698 titulats de màster, 435 són de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, 116 de Ciències de la Salut, 103 de Ciències, 35 d’Arts i Humanitats, i la resta d’Enginyeria i Arquitectura.

Alumnes de mobilitat

Un total de 769 alumnes han participat en programes de mobilitat: 434 són alumnes nacionals i internacionals que vénen a la UIB (alumnes entrants) i 335 són alumnes que fan estudis en altres universitats amb les quals la UIB manté relacions d’intercanvi (alumnes sortints).

Dels alumnes que vénen a la UIB, més de la meitat (50,46%) fan graus de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, i un 25,35%, de la branca d’Arts i Humanitats.

La procedència dels alumnes estrangers és molt variada: 74 alumnes d’Itàlia, 61 d’Alemanya, 34 dels Estats Units, 28 de Mèxic o 22 de França.

Dels alumnes sortints de la UIB, els estudiants dels graus d’Administració d’Empreses i de Turisme participen més activament en els programes de mobilitat de la UIB. Són estudis que s’imparteixen també en anglès.

La destinació d’aquests alumnes també varia molt. Els països estrangers més sol·licitats pels estudiants de la UIB són Alemanya (45), Itàlia (36), el Regne Unit (17), Polònia (13) o França (12), però també sol·liciten destinacions més llunyanes com els Estats Units d’Amèrica, la Xina o el Brasil. 

Documents relacionats

Data de publicació: 21/02/2017