La UIB rep els alumnes, professors i personal administratiu del programa Averrois d'intercanvi amb universitats del Magrib

El programa Averrois el formen una xarxa d'universitats euromediterrànies a la qual pertany la UIB

Dia: dilluns, 6 d'abril de 2009
Hora: 10.30 h
Lloc: sala de juntes de Son Lledó
campuus universitari, Palma

La Universitat de les Illes Balears farà un acte de benvinguda als alumnes, professors i personal administratiu que han arribat a la UIB a través del programa d'intercanvi de la Xarxa Averrois, un consorci format per 9 universitats de països del Magrib i 11 universitats europees per establir un programa d'intercanvi entre si.

La Xarxa Averrois gaudeix del finançament de la Comissió Europea dins un projecte ERASMUS Mundus External Cooperation Window, mitjançant aquest programa els estudiants, professors i personal administratiu de les universitats de la Xarxa Averrois poden realitzar intercanvis i reben una beca de:

- 1.000 euros mensuals per a estudis de grau i màster, amb una estada de fins a deu mesos.
- 1.500 euros mensuals per a estudis de doctorat i postdoctorat, amb una estada de fins a divuit i deu mesos respectivament.
- 2.500 euros mensuals a PAS i PDI, amb una estada màxima d'un mes.

A més, les beques inclouen una dotació econòmica per cobrir despeses de viatge i assegurança mèdica.

A l'acte hi assistiran 8 alumnes, 1 professor i 1 membre d'administració d'universitats del Magrib, que realitzen una estada a la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 06/04/2009