La UIB reobrirà el campus, Sa Riera i les seus a partir del 15 de juny

Els estudiants podran accedir a les instal·lacions havent demanat cita

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, amb la prèvia deliberació al Consell de Direcció, ha dictat una resolució, amb data del 9 de juny, de mesures per poder avançar envers la nova normalitat establerta. Algunes d’aquestes indicacions són l’obertura gradual del campus universitari, l’edifici Sa Riera i les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i la tornada progressiva dels professors i del personal d’administració i serveis, així com l’obertura dels serveis i centres, i l’accés restringit dels estudiants. La resolució inclou:

Primer. Obertura del campus i de les seus universitàries

El campus universitari, l’edifici Sa Riera i les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera es reobriran, de manera gradual, a partir del dia 15 de juny de 2020.

Segon. Accés dels estudiants

Els estudiants de grau i postgrau podran accedir a la Universitat de les Illes Balears a través del sistema de cita prèvia que s’ha habilitat perquè facin les gestions administratives relacionades amb alguns serveis i oficines.

<www.uib.cat>

Podran demanar hora a través de l’espai creat a la pàgina de la Universitat <citaprevia.uib.cat>.

D’aquesta manera, podran contactar amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica i amb els serveis administratius dels centres i de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Tercer. Incorporació del personal

1. Des que s’aprovà el Procediment d’actuació per a la prevenció de contagis de la COVID-19 (SARS-CoV-2), elaborat pel Servei de Prevenció de la UIB, les darreres setmanes s’ha organitzat la reincorporació dels investigadors a les activitats de recerca i del personal d’administració i serveis.

2. Tot i que, sempre que sigui possible, es continuarà fent teletreball, el PDI tornarà al seu lloc de treball al campus de manera gradual les pròximes setmanes, d’acord amb les directrius del Servei de Prevenció, sense sobrepassar, en general, el 50 per cent del personal de cada departament.

Quart. Obertura dels edificis

1. Sempre seguint les normes de seguretat i neteja, a partir del 15 de juny es reobriran, per oferir prestacions bàsiques, els serveis següents:

a) Algunes cafeteries del campus (en concret les cafeteries dels edificis Mateu Orfila i Guillem Cifre).

b) Servei de Reprografia a l'edifici Jovellanos.

c) Servei de Biblioteca i Documentació.

d) CampusEsport.

e) Serveis externs, com les oficines bancàries.

2. El Servei de Biblioteca i Documentació mantindrà el servei de préstec amb reserva prèvia igual que ara. També es prepara l’obertura de les biblioteques del campus, tot i que només s’hi podrà accedir amb cita, i tindran prioritat els alumnes amb una necessitat especial. Les taules estaran numerades i els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/06/2020