La UIB reforça la col·laboració amb la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB actualitzarà les col·leccions digitals Medicina Balear – Articles i Medicina Balears – Volums complets 

El president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), doctor Macià Tomàs, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, signaran un acord marc de col·laboració amb l’objectiu de promoure projectes i activitats en l’àmbit de la recerca, la docència i les activitats culturals.

Aquest acord farà possible la realització d’edicions conjuntes de monografies científiques, de projectes de recerca, l’organització d’activitats docents, col·loquis i seminaris, com també la col·laboració en matèria de documentació, ordenació i digitalització dels arxius de la RAMIB, i la difusió de les publicacions editades per aquesta institució.

També se signarà un conveni de col·laboració amb l’objectiu de mantenir actualitzades les col·leccions digitals Medicina Balear – Articles i Medicina Balear – Volums complets que es troben allotjades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears introduint-hi i catalogant els nous volums que es vagin publicat, així com els corresponents articles. Aquesta tasca s’encarregarà al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

També hi assistiran el secretari de la RAMIB, doctor Antoni Canyelles; el vicepresident de la RAMIB, doctor Fèlix Grases; l’expresident de la RAMIB, doctor Bartomeu Anguera; els doctors Joan March i Joan Besalduch; el director del Servei de Biblioteca i Documentació, senyor Miquel Pastor; i el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, doctor Antoni Aguiló. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 17/09/2014

Data de publicació: 16/09/2014