La UIB recull, en un projecte participatiu, 40 anys de visions sobre la seva història

El projecte Visions, 40 anys de mirades creuades recull anècdotes, vivències i imatges a través de la web visions40.uib.cat 

Aquest any, la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa el projecte Visions, 40 anys de mirades creuades, una iniciativa participativa que pretén recollir l’experiència i la mirada de totes les persones (estudiants, professors, personal administratiu i de serveis, visitants, etc.), que han construït aquests darrers quaranta anys d’història i de coneixement.

El projecte VIS4ONS consisteix en una sèrie d’accions creuades entre l’espai digital i l’espai físic del campus. En una primera fase, qualsevol persona pot aportar en xarxa, a través de la pàgina web visions40.uib.cat, la seva visió i plasmar en un text la seva mirada personal a la Universitat, així com imatges, si vol compartir-ne. L’objectiu és que aquestes visions en xarxa esdevinguin una instal·lació virtual permanent, resultat de la participació, que construirà una base de dades d’intangibles: la realitat personal i la mirada de tots els participants sobre la UIB.

Una instal·lació efímera

En una segona fase, el projecte VIS4ONS es concep des d’una mirada creativa, per la qual cosa es generarà material que pugui servir de suport per a la instal·lació física. L’objectiu és posar cara i, sobretot, ulls al que han estat aquests darrers quaranta anys d’història de la Universitat de les Illes Balears. Entre tots els participants a la web, se’n seleccionaran quaranta que representin la majoria dels perfils que han format part de la història de la Universitat de les Illes Balears, i amb elles es farà una sessió fotogràfica que després s’utilitzarà com a material creatiu.

Per últim, com a testimoni de tota l’experiència col·lectiva recollida amb el projecte, es muntarà una instal·lació efímera que commemorarà i recordarà els quaranta anys d’història de la Universitat. Es construirà una peça d’art (instal·lació/escultura) formada per les fotografies de quaranta ulls i per textos, que pretén ser el lloc comú, atemporal, transversal i físic, que reculli la mirada del personal universitari durant aquestes quatre dècades.

D’aquesta manera, el projecte Visions es converteix en un esdeveniment plural en el qual tothom té cabuda i que cobra sentit amb l’experiència de totes les persones que, d’una manera o una altra, han participat en la vida de la UIB. La iniciativa, impulsada pel Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries i pel Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, pretén construir un discurs comú que expliqui tot allò que representen aquests quaranta anys de vida de la UIB, la qual cosa només és possible si es fa des d’una perspectiva global, aglutinadora i participativa, de la qual formin part totes les persones que han construït aquests anys d’història i de coneixement. 

Data de publicació: 02/09/2019