La UIB realitzarà un diagnòstic de la vulnerabilitat socioeconòmica a Calvià

El batlle de Calvià, senyor Alfonso Rodríguez, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han firmat avui un conveni de col·laboració perquè la UIB faci una diagnosi sobre les necessitats socials i la cobertura que tenen al municipi de Calvià i identifiqui de manera específica les situacions de vulnerabilitat socioeconòmica. A la signatura hi ha assistit també la doctora Maria Antònia Carbonero, investigadora del grup Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques, encarregat d’elaborar el diagnòstic.

L'objectiu de l'estudi és fer una aproximació a les necessitats socials de la població vulnerable de Calvià, així com propostes per millorar l'actuació municipal en aquest camp. Per això, es comptarà amb la feina del grup d'investigació en Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques, compost, per a la realització de la investigació, per les investigadores col·laboradores Romina Perazzolo i Encarna García Illán; i per a la supervisió, pels investigadors Maria Antònia Carbonero Gamundí, Fernanda Caro Blanco, Héctor Gil Rodríguez, Maria Gómez Garrido i Paloma Martín Martín.

Les tasques de recerca i recollida documental començaran una vegada signat el conveni. L’Ajuntament de Calvià facilitarà tota la informació pròpia disponible, així com la d’altres administracions públiques, i participarà en el desenvolupament de l'estudi: orientació sobre el territori, facilitació de contactes necessaris, col·laboració tècnica...

La Universitat, per la seva part, realitzarà l’anàlisi estadística, elaborarà instruments per al treball de camp, entrevistes, grup de discussió; durà a terme l'anàlisi de les dades qualitatives obtingudes i la redacció de l'informe final: un diagnòstic de la situació de vulnerabilitat socioeconòmica i les propostes d'intervenció necessàries per intervenir sobre la situació que es detecti. 

Data de publicació: 31/05/2018