La UIB protagonitza dos programes de recerca en biodiversitat i astrofísica dotats amb 7 milions d’euros

El Govern de les Illes Balears cofinança aquests programes en el marc dels Plans Complementaris d'R+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació

 

La Universitat de les Illes Balears és protagonista en dos programes de recerca en l’àmbit de la biodiversitat i de l’astrofísica que han obtingut 7 milions d’euros de finançament del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Ciència i Innovació a través dels Plans Complementaris de Recerca, Desenvolupament i Innovació, una eina que té com a objectiu impulsar la recerca en àrees estratègiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Biodiversitat

El programa Exploració, anàlisi i prospectiva de la biodiversitat ha obtingut 5 milions d’euros en el marc del Pla complementari de biodiversitat. 

A través d’aquest programa, la UIB impulsarà la creació d’un Centre Multidisciplinari per a la Biodiversitat, concebut com un servei de suport cientificotècnic per a grups de recerca de centres d’R+D+I i universitats, gestors governamentals i sector privat. Aquest centre, finançat amb 1,8 milions d’euros, contribuirà a la xarxa estatal de centres per a l’estudi i la gestió de la biodiversitat. Les actuacions previstes faran possible la generació, la gestió i el manteniment de col·leccions d’història natural de referència; la posada en marxa d’un laboratori genòmic per a la biodiversitat; la creació, la gestió i el manteniment de bases de metadades geofísiques, ambientals, genètiques i genòmiques de poblacions i comunitats; i la formació en biosistemàtica. El finançament obtingut es destinarà a la contractació de personal altament qualificat entre investigadors, personal tècnic i de gestió. També s’adquirirà l’equipament necessari per dotar els laboratoris de genètica i de morfologia, i d’espais per albergar les col·leccions.

 

A més, el programa de biodiversitat també inclou les línies d’actuació següents, que s’executaran per mitjà de convocatòries competitives per valor de 3,2 milions d’euros a les quals podran concórrer els investigadors de la UIB:

  • La monitorització i el seguiment de la biodiversitat, mitjançant l’inventari i la caracterització de les comunitats naturals, prioritzant l’estudi dels ecosistemes, comunitats o grups taxonòmics menys coneguts i les espècies endèmiques. També es caracteritzaran genèticament les espècies i poblacions locals per obtenir els genomes complets de les espècies endèmiques, protegides i emblemàtiques.
  • La confecció de l’inventari dels serveis ecosistèmics. Es desenvoluparà una metodologia innovadora per avaluar l’estat de conservació dels hàbitats i comunitats marines i terrestres i determinar l’impacte antropogènic sobre els hàbitats singulars. També s’avaluarà l’efecte de les àrees protegides o comunitats protegides en el manteniment de la biodiversitat i es desenvoluparan aplicacions i solucions en relació amb la gestió mediambiental, la gestió de residus, l’economia circular, la gestió de l’aigua i actuacions per mitigar el canvi global.
  • L’avaluació i mitigació de l’impacte del canvi global sobre la biodiversitat. S’avaluarà l’estat ecològic actual i l’efecte de la transformació dels ecosistemes insulars front al canvi global, així com l’estat de conservació i resiliència de les comunitats biològiques locals front al canvi global.

Aquestes actuacions permetran aconseguir informació rellevant per a les polítiques de conservació a escala regional i, per tant, tindrà un potencial elevat de transferència als gestors de la biodiversitats.

El programa de biodiversitat de la UIB el coordina la doctora Maria Capa, professora contractada Ramón y Cajal del Departament de Biologia de la UIB i investigadora dels grups de recerca en Biodiversitat, Sistèmica i Evolució (Bio6evo), i en Ecologia Marina i Sistemàtica (MarES) de la UIB.

Astrofísica

El programa L’astrofísica com a motor de transformació digital ha obtingut 2 milions d’euros en el marc del Pla complementari d’astrofísica i física d’altes energies.  

La recerca se centrarà en dues línies d’actuació. Per una banda, la realització d’experiments d’ones gravitacionals i astronomia de multimissatgers i, per l’altra, el desenvolupament de noves eines d’anàlisi de dades massives (big data) i intel·ligència artificial. Part d’aquesta recerca es realitzarà sobre una nova infraestructura de supercomputació.

El finançament obtingut permetrà l’adquisició d’un ordinador regional, amb suport a la supercomputació d’alt rendiment dedicat a l’astrofísica computacional en les àrees de les ones gravitacionals i la física solar, així com l’adquisició de l’equipament informàtic necessari i la creació d’un laboratori d’ones gravitacionals i instrumentació astrofísica que permeti la participació en desenvolupaments computacionals i instrumentals. A més, farà possible la contractació de personal altament qualificat, entre investigadors i personal tècnic i de gestió.

Amb tot, s’espera que els avanços assolits en aspectes com ara la instrumentació, la computació i les metodologies d’anàlisi i d’explotació científica de les dades dels experiments d’ones gravitacionals, permetin que els grups de recerca involucrats obtinguin un lideratge en la seva posició en iniciatives de recerca internacionals de gran importància, com són les col·laboracions LIGO-Virgo-KAGRA, la missió LISA de l’Agència Espacial Europea i l’observatori Einstein Telescope.

El programa d’astrofísica i física d’altes energies a la UIB el coordina la doctora Alicia Sintes, catedràtica del Departament de Física i investigadora principal del grup de recerca en Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY) de la UIB.

Plans complementaris

Els Plans Complementaris de Recerca, Desenvolupament i Innovació són una nova eina per impulsar programes de recerca en àrees estratègiques. Estan cogovernats i cofinançats entre el Ministeri de Ciència i Innovació i les comunitats autònomes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. En el cas de les Illes Balears, l’aportació del Govern de les Illes Balears és de 3,32 milions d’euros i la del Ministeri de Ciència i Innovació és de 3,68 milions.

Data de publicació: 10/05/2022