La UIB presenta una estratègia per assolir la neutralitat climàtica el 2030

La Universitat treballa en cinc eixos per esdevenir una institució modèlica en sostenibilitat i compromís amb la preservació del medi ambient: eficiència, energia, mobilitat, renaturalització i sensibilització 

L’any 2021 la UIB es va comprometre a assolir la neutralitat climàtica el 2030 i a elaborar un pla per aconseguir-ho. Des d’aleshores, la Comissió per a la Transició Energètica, el Servei Tècnic i d’Infraestructures i el Consell de Direcció treballen en l’estratègia de sostenibilitat de la Universitat, que recull els eixos i actuacions per transformar la UIB en una institució modèlica en sostenibilitat i compromís amb la preservació del medi ambient.

Avui, el Rector, el doctor Jaume Carot Giner; el vicerector de Campus i Universitat Saludable, Adrià Muntaner Mas; el doctor Maurici Mus Amézquita, vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent i professor del Departament de Biologia; la gerenta, Consolació Hernández, i el secretari de la comissió i arquitecte del Servei Tècnic i d’Infraestructures, Benito Mas Gracia, han presentat a la comunitat universitària les línies mestra d’aquesta estratègia, amb la intenció d’emprendre un procés de reflexió i participació per incidir en el futur ambiental de la UIB amb vista a l’any 2030.

Cinc eixos defineixen el compromís de la UIB amb la sostenibilitat: l’eficiència en l’ús dels recursos, l’energia, la mobilitat, la renaturalització i la sensibilització dels col·lectius que formen la comunitat universitària.

L’objectiu d’aquest eix és minimitzar i optimitzar el consum d’energia i aigua i la producció de residus. Per fer-ho possible està previst actuar, entre d’altres, en la remodelació d’edificis: aïllar parets exteriors i sostres, instal·lar finestres d’alt rendiment, llum de baix consum i sensors de presència; incorporar programes de tractament de residus, incloent-hi mesures de reciclatge i compostatge, i mesures per captar l'aigua de pluja i reutilitzar-la.

Energia

Pel que fa a l’energia, l’objectiu de la UIB és assolir el 100% d’autoconsum, per la qual cosa ha de canviar el model de generació energètica. Per avançar en la descarbonització, el Servei Tècnic i d’Infraestructures i el Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció han elaborat un informe sobre les possibilitats de captació d’energia solar, aprofitant les cobertes dels edificis, els aparcaments i tota l’àrea afectada pel metro, per assolir l’autoconsum. Es preveu també estendre la xarxa de districte d’energia tèrmica del campus a tots els edificis.

Mobilitat

Tot i que els darrers anys s’han adoptat mesures per afavorir una mobilitat més sostenible, com són el préstec de bicicletes i la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics, accedir al campus amb vehicle privat és un dels elements que contribueix més a la petjada de carboni de la UIB. Per aquest motiu, s’impulsa l’elaboració d’un pla de mobilitat per augmentar les opcions de transport accessibles i sostenibles: transport públic, bicicletes i vehicles elèctrics. A més, es preveu establir directrius de compra de vehicles per a la flota de la UIB i canviar a opcions més eficients, quan els vehicles actuals acabin la vida útil; millorar l’accés al campus per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport actiu i, especialment, col·laborar amb les administracions públiques per millorar l’accés al campus amb transport públic i incentivar l’elecció d’un mitjà de transport actiu més net i compromès amb la sostenibilitat.

Renaturalització

L’estratègia de sostenibilitat inclou un eix de renaturalització per restaurar i millorar el patrimoni natural del campus creant un entorn harmònic que contribueixi a la reducció CO2. Per això, es crearà un corredor verd que connectarà les zones agràries (en desús), zones humides i jardins del campus, i que serà zona d’esbarjo i per passejar-hi. S’hi instal·larà informació didàctica, i ocuparà tot al voltant del campus fins arribar al Parc Bit. Està previst també sembrar i recuperar espècies vegetals autòctones i d’interès, i crear horts urbans a les zones més adequades.

Sensibilització i participació

Com a eix transversal, s’ha proposat la sensibilització, que abraça mesures per conscienciar la comunitat universitària perquè faci un ús més responsable dels recursos i adopti la perspectiva de la sostenibilitat i l’equilibri amb el medi ambient en la docència, la recerca i la transferència del coneixement, incloent-hi la projecció cultural.

S’ha posat a disposició de la comunitat universitària una adreça de correu electrònic per enviar-hi propostes i suggeriments, i una web que aplegarà tota la informació i les actuacions relacionades: <sostenibilitat.uib.cat>. 

Documents relacionats

Data de publicació: 24/03/2023