La UIB presenta un sistema pedagògic basat en tecnologies de la informació per fer accessible l'ordinador a persones amb discapacitat

El sistema ha estat desenvolupat pel grup de recerca de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial i pel grup de recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID)

La Universitat de les Illes Balears ha presentat el projecte SINA (Sistema d'Interacció Natural Avançat) per a la integració de persones amb discapacitat en entorns informàtics.

El projecte neix en el marc d'un conveni de col·laboració, signat el dia 30 de març de 2007, entre la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears. L'objectiu de l'acord era de desenvolupar un sistema pedagògic, basat en tecnologies de la informació i el coneixement per fer accessible l'ordinador a persones amb discapacitat, en el marc del desenvolupament del Pla Avanza.

La col·laboració entre les institucions esmentades ha consistit en el desenvolupament d'aquest sistema d'inclusió social mitjançant una nova interfície multimodal amb l'ordinador basada en la interacció natural amb la cara i la veu i la seva implantació en els centres i les associacions de persones amb discapacitat que ho han sol·licitat.

La tasca de la UIB ha consistit a valorar pedagògicament la viabilitat d'aquest sistema en centres específics i adaptar les solucions a cada discapacitat. El sistema desenvolupat és especialment indicat per a persones que presenten una mobilitat limitada de les mans i dels braços i per a nins amb deficiències mentals.

A més, la UIB ha desenvolupat un conjunt molt ampli d'aplicacions docents multimèdia per avaluar i millorar la capacitat motora i cognitiva de les persones amb discapacitat; ha donat el suport tecnològic necessari per al desenvolupament de l'experiència; ha donat formació al professorat dels centres escollits per poder aplicar el projecte desenvolupat i realitza el seguiment pedagògic per a la implantació del SINA i donar el suport necessari per al seu desenvolupament.

Per part de la Universitat de les Illes Balears han participat en el projecte el grup de recerca de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, encapçalat pel Dr. Francisco José Perales, que ha elaborat i desenvolupat un sistema global i totalment innovador d'interacció perceptual que permet la comunicació, rehabilitació i el control de l'ordinador a través de sistemes multimodals; i ,d'altra banda, el grup de recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID), encapçalat pel Dr. Joan J. Muntaner, que treballa amb l'aplicació de suports i ajuts per a persones amb discapacitats amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

Els resultats han estat valorats molt positivament per totes les institucions amb usuaris discapacitats, i les millores en l'accés a les TIC per part dels usuaris han estat evidents. Es preveu afrontar una segona fase amb la idea de generalitzar aquest ús i millorar les prestacions del sistema dissenyat amb més funcionalitats.

Data de publicació: 14/04/2008