La UIB presenta tres novetats editorials a la Fira del Llibre, sobre coeducació, zombis i dones pioneres

La UIB participa enguany a la XXXVI Fira del Llibre, que se celebra al passeig del Born de Palma de l’1 al 10 de juny, amb la presentació de tres novetats publicades per Edicions UIB. La presència de la Universitat es farà realitat a l’estand del Consell de Mallorca, institució que col·labora amb el Servei d’Activitats Culturals de la UIB, i a l’estand de l’Institut d’Estudis Baleàrics, conjuntament amb les obres d’altres editors de les Illes Balears.

Els tres llibres que la Universitat presenta en aquesta cita literària són:

Coeducar i prevenir la violència de gènere en l'educació secundària obligatòria. Orientacions i recursos, de Francesca Salvà Mut, M. Rosa Rosselló Ramon i Elena Quintana Murci, la presentació del qual se celebrarà el dimarts dia 5 de juny a les 17 hores amb la presència de les autores.

La publicació vol facilitar eines al professorat i als equips docents que, davant la importància del tema i els preceptes legals que hi tenen relació, es demanen: què puc fer des de la meva posició com a professor o professora d’una determinada matèria per tal d’introduir la coeducació i la prevenció de la violència de gènere a la meva activitat docent?

El llibre s’estructura en tres capítols. En el primer, s’aborda el marc teòric o conceptual sobre coeducació i prevenció de la violència de gènere. En el segon, es fa una revisió de la normativa que afecta el currículum de l’educació secundària obligatòria, i en el tercer, es presenten un seguit de recursos de suport als professors i professores perquè puguin desenvolupar els currículums de les seves matèries des de la perspectiva de la coeducació i la prevenció de la violència masclista.

Nosotros somos ellos: Análisis y evolución del género de zombis en George A. Romero, de Josep Oliver, que presentaran el dimecres dia 6 de juny a les 18 hores les directores de la col·lecció Estudis Anglesos, Maria Juan Garau i Patricia Bastida-Rodríguez, i l’autor.

El cinema de zombis ha conegut un espectacular ressorgiment amb l'entrada del segle XXI, en el qual han aparegut multitud de pel·lícules, sèries, videojocs i llibres. En l'origen de la popularitat d'aquest fenomen es troba el director nord-americà George A. Romero (1940-2017), que amb la seva visió personal va donar un gir copernicà al gènere dels morts vivents. El llibre aprofundeix en el sentit de la saga de pel·lícules que Romero inicia amb La nit dels morts vivents (1968) i que acaba amb un colofó en forma de còmic en L'imperi dels morts (2014), i intenta rastrejar l'evolució d'aquests éssers en la seva significació més complexa a través del temps.

Pioneres: dones que han obert nous camins. Sempre hi hem estat, dirigit per Rosa Isabel Rodríguez. La presentació a la Fira del Llibre es farà el dijous 7 de juny a les 17 hores amb presència de la directora i una representació de les dotze autores.

La publicació té dues peculiaritats: va néixer com a llibre col·lectiu dels treballs de les alumnes del Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears, i és també un llibre destinat al món educatiu. En cada capítol es presenta un suggeriment d'activitat pensada per a les aules d'educació secundària o batxillerat, perquè els/les estudiants entre 12 i 18 anys puguin treballar els conceptes tant de forma autònoma com a l'aula, ja que es tracta d’un període durant el qual es gesten conductes com el masclisme, la discriminació o la igualtat.

El llibre documenta la lluita per la igualtat de gènere en vuit àmbits: l'atletisme, el rock dur, la política, l'espionatge, la filosofia, la innovació, la ciència i la investigació aeroespacial. També inclou dos capítols dedicats al reconeixement de la dona a través de les dones presents a la Real Academia Española, i el dedicat als premis Nobel. A més, hi ha un primer capítol centrat en la prehistòria i en la forma com una mirada feminista d'aquesta etapa de l'evolució humana pot fer-nos canviar moltes idees preconcebudes.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 01/06/2018

Data de publicació: 29/05/2018