La UIB presenta al Parlament de les Illes Balears un estudi sobre l'impacte de la pornografia en l'adolescència

La doctora Valentina Milano, directora de l’estudi, ha comparegut a la Comissió d’Assumptes Socials per explicar els resultats principals de l’Estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l’adolescència, Dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig 

La doctora Valentina Milano, professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UIB i directora de l’Estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l’adolescència, Dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig, ha presentat el dijous 26 d’octubre els resultats d’aquest treball a la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears. Els grups parlamentaris han coincidit a l'hora de manifestar la preocupació per aquest fenomen, i han manifestat la necessitat de prendre mesures per fer-hi front. A la vegada, han agraït a la doctora Milano la feina feta amb l'estudi i les recomanacions que s'hi formulen. 

L’estudi, que és un encàrrec de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) a la Universitat de les Illes Balears, posa de manifest que el fenomen de la pornografia és una qüestió preocupant i d’una profunda transcendència social: la pornografia és avui un producte que consumeixen amb normalitat els adolescents sense que les mares i els pares en siguin conscients. Menys del 15 per cent dels progenitors enquestats creuen que els fills o les filles en consumeixen, quan el 90 per cent dels adolescents d’entre 13 i 18 anys indiquen que ja han vist pornografia, amb una edat mitjana d’inici de 12,8 anys. A més, cada vegada més els al·lots, i sobretot les al·lotes, produeixen pornografia amb el mòbil a la seva habitació —en aquest cas, pornografia infantil, la distribució de la qual és un delicte—, que acaba en plataformes d’internet, amb conseqüències greus per al seu present i futur.

El treball s’estructura en tres parts:

  • La part 1, que inclou una anàlisi, tant quantitativa com qualitativa, de les maneres en què els adolescents de les Illes Balears accedeixen a la pornografia i en consumeixen, i de les conseqüències d’aquest accés i consum en la seva vida i en el seu desenvolupament emocional, social, psíquic i sexual.
  • La part 2, que inclou una anàlisi del marc normatiu pertinent a l’àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic, així com dels marcs normatius més avançats dels països del nostre entorn, amb la finalitat de tenir una visió de les obligacions dels Estats, del seu nivell d’implementació i de les mesures més efectives per regular aquesta qüestió.
  • La part 3, que inclou una anàlisi de les diferents formes telemàtiques existents tant de control com d’accés a contingut sexual indesitjable per part de menors, de les noves tecnologies sobre control telemàtic i verificació de l’edat, i de l’eficàcia i la implementació en la pràctica d’aquestes eines tecnològiques.

L’estudi complet es pot consultar en aquest enllaç: <https://diari.uib.cat/digitalAssets/717/717541_2---estudi-pornografia-ib---2022---cat.pdf>. 

Data de publicació: 27/10/2023