La UIB posa en marxa la recollida selectiva al campus universitari

El campus universitari entrarà dins el circuit de recollida selectiva municipal per incrementar el reciclatge i reduir la incineració de residus.

La mesura s’inscriu en l’Estratègia de Sostenibilitat 2030 i el Pla estratègic 2023-2027 per transformar la Universitat de les Illes Balears en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi ambient. 

La Universitat de les Illes Balears posa en marxa un sistema de recollida selectiva de residus al campus universitari amb l’objectiu d’incrementar el reciclatge mitjançant la separació en cinc fraccions (rebuig, paper i cartró, vidre, matèria orgànica i envasos) i, en conseqüència, reduir la incineració de residus.  

El nou sistema de recollida de residus es posarà en marxa a partir de dilluns, 29 de gener de 2024. A partir d’aleshores, els membres de la comunitat universitària hauran de dipositar els residus que generin en algun dels punts de recollida que estaran ubicats arreu del campus, tant a l’interior com a l’exterior dels edificis.

EMAYA s’encarregarà de la recollida dels residus, de manera que el campus de la UIB s’incorporarà al circuit de recollida selectiva de l’empresa municipal de l’Ajuntament de Palma.

Amb l’objectiu d’incrementar el volum de residus reciclats, es llevaran els contenidors grossos que fins ara es trobaven als caminals del campus. En aquests punts sovint es produeixen abocaments incontrolats de deixalles que haurien de ser dipositades als parcs verds d’EMAYA (https://www.emaya.es/ca/residus-i-neteja-urbana/residus/parcs-verds/).

Les papereres dels despatxos, només per al paper

Les papereres individuals de l’interior dels despatxos tindran un nou ús. Deixaran de ser punts d’aportació de rebuig i serviran només per dipositar-hi paper per reciclar. A canvi, s’instal·laran nous punts de recollida de rebuig, paper i envasos als espais comuns (passadissos i rebedors) dels edificis. Al rebedor de cada edifici del campus també s’ubicaran contenidors de recollida de residus orgànics i vidre.

A l’exterior del campus, la comunitat universitària disposarà de 155 punts de recollida de residus de les diferents fraccions. D’aquesta manera, es vol afavorir que la comunitat universitària tingui més facilitats per reciclar els residus que genera l’activitat quotidiana al campus.

On acaben els residus recollits?

  • Els envasos dipositats al contenidor groc es duen a la planta de selecció d’envasos, on es classifiquen, es premsen i s’embalen per enviar a les plantes de reciclatge fora de l’illa.
  • El vidre que es recull dels contenidors s’emmagatzema i rep un pretractament a Mallorca per obtenir-ne la matèria primera, que s’exporta a les fàbriques per fer nous pots, botelles, etc.
  • El paper i el cartró del contenidor blau es netegen, classifiquen i premsen en bales a les plantes de recuperació de Mallorca. Després es transporten fins a les fàbriques, on es transformen en bobines de nou paper que es distribueixen a indústries papereres.
  • Les restes de matèria orgànica es transporten a les plantes de compostatge de l’illa, on se sotmeten a un procés de transformació en adob o compost, un fertilitzant natural per a l’agricultura i la jardineria.
  • El rebuig és el que no pot anar a d’altres contenidors. El que es diposita al contenidor gris es condueix a la planta d’incineració amb recuperació d’energia de Son Reus.

Objectiu: minimitzar la generació de residus

La posada en marxa del sistema de recollida selectiva també permetrà que la Universitat pugui tenir un control més gran del volum de residus que es generen al campus. Aquesta informació servirà per estudiar i proposar futures mesures que puguin servir per minimitzar la producció de residus.

Estratègia de Sostenibilitat

La implantació d’aquest sistema de recollida selectiva de residus s’inscriu en l’Estratègia de Sostenibilitat de la UIB, una iniciativa que té com a objectiu general transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb la preservació del medi ambient. L’Estratègia de Sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promogui el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.

L’Estratègia de Sostenibilitat, a la vegada, s’inscriu en el Pla estratègic universitari 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027. Un d’aquests objectius és, precisament, incorporar el valor de la sostenibilitat a la gestió mitjançant l‘Estratègia de Sostenibilitat de la UIB.

Per a més informació, podeu consultar els webs: <https://sostenibilitat.uib.cat> i <https://pla.uib.cat>. 

Data de l'esdeveniment: 22/11/2023

Data de publicació: 22/11/2023