La UIB participa en la creació d'una xarxa euromediterrània per promoure la mobilitat d'estudiants i professors i la participació en projectes europeus

La doctora Nativitat Juaneda, vicerectora d’Internacionalització i Cooperació, i el senyor Ricardo Sagrera, director del Servei de Relacions Internacionals de la UIB, han assistit aquests dies al XIII Encontre Interuniversitari Euromediterrani Averroes, que ha tingut lloc a la ciutat de Setif, Algèria.

L’encontre ha servit per tancar i fer balanç del programa ERASMUS Mundus Averroes, i per posar les bases per a la creació d’una xarxa euromediterrània que promourà la mobilitat d’estudiants i professors i la col·laboració entre diferents universitats en l’àmbit de la recerca, en projectes europeus.

Amb la finalitat de deixar constància del compromís adquirit i confirmar l’esperit de col·laboració mútua entre les universitats que fins ara han fet feina en l’àmbit del projecte Averroes, la Universitat Ferhat Abbas de Setif ha creat en un dels seus jardins l’Espai Averroes, on els representants de cada centre participant han sembrat un baladre, marcat amb el nom de cada universitat.

Des del curs 2008-2009 fins al 2012-2013 la Universitat de les Illes Balears ha acollit 61 i ha enviat 11 estudiants, professors o personal d’administració i serveis en el marc del programa ERASMUS Mundus Averroes, de o cap a universitats de Tunísia, Marroc i Algèria. 

Documents relacionats

Data de publicació: 12/06/2013