La UIB participa com a soci en els programes europeus de cooperació amb els països de l'àrea mediterrània ERASMUS Mundus Acció 3 i Tempus

La Universitat de les Illes Balears participa com a soci en els programes ERASMUS Mundus Acció 3 i Tempus de cooperació en l'àmbit de l'ensenyament superior amb els països de la ribera mediterrània.

ERASMUS Mundus Acció 3
La UIB participa en el programa europeu ERASMUS Mundus Acció 3 de promoció del sistema educatiu de la Unió Europea a través del projecte Innovació Conjunta i Sinergies – Regió Mediterrània (JISER-MED), que pretén bastir ponts entre Europa i els Estats veïns de l'àrea mediterrània en l'àmbit de l'educació superior i la recerca. En aquest marc, la UIB participarà en l'elaboració del Llibre Verd del projecte i tindrà un paper central en la preparació de l'estudi de bones pràctiques de col·laboració entre els participants. A més, la UIB organitzarà i acollirà una reunió de socis de projecte l'any 2012.

Aquest projecte té una dotació econòmica de 338.204 euros. El projecte té una durada de 24 mesos i està integrat per 16 universitats i institucions de França, Itàlia, Marroc, Jordània, Tunísia, els Emirats Àrabs Units, Turquia i Espanya, entre les quals la UIB.

Tempus
La UIB participa en el programa Tempus de la Unió Europea de suport a la modernització de l'educació superior als països socis a través del projecte Desenvolupament de l'Ocupabilitat als Estudis d'Enginyeries (DEFI Averroes), que cerca millorar la formació professional i l'ocupabilitat dels enginyers dels països beneficiaris, per assolir una inserció laboral més ràpida i desenvolupar l'esperit emprenedor als estudis superiors d'enginyeries.

El projecte, que té una durada de 36 mesos, té un pressupost de 920.745 euros i és finançat per la Unió Europea. Hi participen 25 universitats i institucions d'Algèria, Bèlgica, França, Líban, Marroc, Tunísia i Espanya, entre les quals la UIB.

Data de publicació: 15/11/2010