La UIB organitza un curs per millorar la inserció laboral dels esportistes professionals

Aquest programa formatiu gratuït és part del projecte de recerca ELIT-in, dedicat a les competències i habilitats clau per culminar amb èxit la transició des de l'esport professional fins al món laboral 

La Universitat de les Illes Balears, a través del Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (GICAFE), ha organitzat un programa formatiu semipresencial i gratuït destinat als esportistes professionals amb l'objectiu de millorar les competències útils per a la seva inserció laboral.

El curs es fa en el marc del projecte de recerca europeu ELIT-in (Integration of elit athletes into the labour market through the valorization of their transversal competences), que coordina la Universitat de les Illes Balears i que finança la Unió Europea a través del programa Erasmus+ Esport.

El programa consta de dues sessions presencials i set lliçons que es poden seguir en línia. El seguiment del curs per part dels esportistes és flexible i adaptat als compromisos esportius i acadèmics dels participants.

La primera sessió tindrà lloc el dimarts 18 de febrer, a les 17 hores, a l'aula C0 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya del campus universitari. Hi presentaran el projecte i els continguts formatius del curs. La segona sessió presencial tindrà lloc durant el mes d'abril, en una data encara per determinar.

Durant deu setmanes, els participants podran seguir les set lliçons en línia, que estaran centrades en les diferents competències que s'han demostrat que són útils per a la transferència dels esportistes professionals al mercat laboral: les habilitats de comunicació, l'esperit emprenedor, l'ètica a la feina, la gestió del temps, la resolució de problemes de manera efectiva, la negociació i el treball en equip.

Els alumnes que finalitzin el curs obtindran un diploma acreditatiu, que els serà lliurat el divendres 19 de juny de 2020 en el marc de la Conferència Internacional ELIT-in. Hi assistiran esportistes d'elit que parlaran de la seva experiència en la transferència al món laboral, autoritats esportives i del món laboral, tant públic com privat.

ELIT-in

El projecte ELIT-in el coordina la Universitat de les Illes Balears, i hi participen els doctors Alexandre Garcia Mas i Francesc Xavier Ponsetí Verdaguer, investigadors del GICAFE de la Universitat de les Illes Balears.

En el marc d'aquest mateix estudi, els investigadors pretenen elaborar una guia de bones pràctiques sobre la valoració i el reconeixement de les competències transversals i, posteriorment, dissenyar un pla formatiu amb diferents tallers. Amb els resultats de tot plegat, volen confeccionar una proposta d'estàndard europeu per a la valoració de les competències adquirides pels atletes al llarg de la carrera esportiva.

D'aquesta manera, el projecte ELIT-in s'emmarca en l'objectiu específic de la promoció de carreres duals d'atletes, que sobretot vol treballar, a través d'un enfocament innovador, per al reconeixement de competències transversals adquirides per atletes d'alt rendiment al llarg de la seva carrera, i posar-les en valor com a factor diferencial per accedir al mercat de treball amb plenes garanties una vegada que hagin acabat la carrera esportiva. 

Data de publicació: 04/02/2020