La UIB organitza la I Jornada sobre l'Aplicació de la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) a l'Estudi de les Biomolècules

Dia: divendres, 23 de juliol de 2010
Hora: 9.30 hores
Lloc: Aula Multiusos de l’edifici dels Serveis Cientificotècnics,
campus universitari, Palma

Els Serveis Cientificotècnics de la Universitat de les Illes Balears organitzen la I Jornada sobre l’Aplicació de la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) a l’Estudi de les Biomolècules, amb la finalitat de donar a conèixer quines aplicacions es poden realitzar amb el nou aparell de ressonància magnètica nuclear que hi ha a les instal·lacions dels Serveis Cientificotècnics de la UIB.

Participaran en aquesta jornada investigadors de diferents instituts de recerca i universitats de l’Estat, del Regne Unit i d’Itàlia, com el professor Piero Andrea Temussi, de la Universitat de Nàpols Federico II, que encetarà la jornada amb una conferència sobre la desnaturalització i l’estabilitat tèrmica de les proteïnes, centrant el seu estudi en la frataxina (proteïna relacionada amb el desenvolupament de malalties neurodegeneratives).

La doctora Annalisa Pastore, del National Institut for Medical Research, de Londres, parlarà sobre la combinació de dues eines instrumentals, com són la ressonància magnètica nuclear i les tècniques de rajos X amb dispersió de petits angles, cosa que ens permet obtenir una millor informació estructural sobre proteïnes de grans dimensions.

Tot seguit, el professor de la Universitat de Barcelona Miquel Pons departirà sobre les interaccions supramoleculars en química i bioquímia que ha estudiat mitjançant la ressonància magnètica nuclear. Óscar Millet, del centre CIC bioGune de Biscaia, explicarà en la seva ponència l’aplicació d’aquesta tecnologia a l’estudi de la dinàmica biomolecular pel que fa a les proteïnes bacterianes d’unió periplàsmica. Per concloure el taller, el professor Lorenzo di Bari, de la Universitat de Pisa, parlarà sobre la utilització de metalls paramagnètics com una eina molt poderosa per a l’estudi d’estructures biomoleculars.

Els Serveis Cientificotècnics de la UIB donen suport als investigadors de la Universitat i tenen la finalitat de constituir una base per als serveis que la Universitat pot donar a les institucions públiques i privades de les Illes Balears en l’àmbit científic i tecnològic. Disposen de personal tècnic especialitzat, de laboratoris i d’instruments que en alguns casos són únics a l’arxipèlag.

Data de l'esdeveniment: 23/07/2010

Data de publicació: 22/07/2010