La UIB organitza dos seminaris en el marc del projecte europeu EVARECH per a l'adaptació de les universitats a una nova economia de mercat

El foment del caràcter emprenedor, la creació de vivers d'empresa de base tecnològica i la transferència de resultats de la investigació reunirà professors i responsables de vuit universitats d'Algèria, Tunis i el Marroc

Acte d’inauguració 
Dia: dilluns, 25 de juny de 2012
Hora: 10 hores 
Lloc: edifici Sa Riera 
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
 

Del dia 25 al 28 de juny un conjunt de professors i responsables d’universitats del Magrib participaran en dos seminaris organitzats pel Vicerectorat de Política Científica i Innovació de la Universitat de les Illes Balears en el marc del projecte EVARECH ( Entrepreneuriat et Valorisation de la Recherche ) de la Unió Europea, que tracta de promoure la cooperació multilateral entre universitats i organitzacions d'educació superior dels estats membres i dels països socis del seu entorn. EVARECH té com a objectiu fomentar l'adaptació de les universitats a una nova economia de mercat, engegant incubadores i vivers d'empreses que creïn les condicions favorables per a les activitats empresarials, així com la creació d'estructures de suport i serveis que facilitin la transferència dels resultats de la investigació. 

D'acord amb aquest objectiu, el primer dels seminaris es dirigeix a la formació i el suport dels potencials emprenedors i a l’organització d'estructures que facilitin la creació d'empreses innovadores i que donin com a resultat una xarxa empresarial eficaç. En aquest sentit, les cinc universitats europees del consorci EVARECH (Granada, UIB, KTH Estocolm, Montpeller i L’Aquila) aporten una bona experiència per garantir el llançament dels serveis de suport i assessorament i fonts de finançament per a les empreses magribines joves o en vies de creació. El segon seminari es dedicarà a transmetre l’experiència sobre la valorització de la investigació i dels seus resultats i les tècniques de transferència al sector productiu. Al llarg dels seminaris es presentaran possibles models d’actuació que siguin aplicables a les universitats del Magrib per tal d'aconseguir que la investigació universitària d’aquella zona tingui un impacte social i econòmic real. 

Entre els assistents magribins als seminaris, hi participaran responsables acadèmics i tècnics de les universitats Ibn Tofail de Kenitra, Abdelmalek Essaâdi de Tetuan, Hassan II de Mohammadia i Ibn Zohr d'Agadir del Marroc; les universitats de Sfax i Virtual de Tunis; i les universitats Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, i Mentouri de Constantina d'Algèria. 

El seminari serà impartit per professors i experts en l'àmbit de la transferència de resultats de la investigació de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), la Universitat de les Illes Balears i l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI), Univalue Valorización, SL, del Grup G9 d’universitats, Illes Balears Innovació i Tecnologia (IBITEC), Tecnología Solar Concentradora (TSC) i Clarke, Modet & Co. 

El projecte EVARECH és finançat per la UE en el marc del programa Tempus IV. Hi participen 15 institucions d’Algèria, Tunis, el Marroc, Suècia, Itàlia, França i Espanya, coordinades per la Universitat de Granada. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 25/06/2012

Data de publicació: 22/06/2012