La UIB organitza a Hamburg un seminari internacional sobre els rituals de la diplomàcia hispana

La relació entre l’espai i els protocols diplomàtics en les èpoques romana, tardoantiga i islàmica protagonitza l’activitat, organitzada conjuntament pel grup de recerca CIVITAS de la UIB i les universitats d’Hamburg i de Trèveris. 

El grup de recerca CIVITAS de la Universitat de les Illes Balears organitza el seminari internacional Espais per al Diàleg: La diplomàcia hispana entre la República i al-Àndalus (segles III a. de C. - IX d. de C.), que es durà a terme a Hamburg (Alemanya) els dies 19, 20 i 21 d’octubre.

Aquest activitat, organitzada conjuntament amb les universitats d’Hamburg i de Trèveris, se centra en la història de la diplomàcia hispana durant l'època romana, tardoantiga i islàmica. El tema concret de la trobada científica és la relació entre l'espai i la diplomàcia. S'hi tractaran les arrels romanes de la ritualització dels contactes polítics i del protocol.

La dimensió espacial de la diplomàcia transcendeix l’antiguitat mateixa i es reactiva en les etapes històriques posteriors, marcades a la península Ibèrica i les illes Balears per una situació geopolítica inestable i multilateral. Els investigadors es plantegen fins a quin punt es reconeixen continuïtats o ruptures en les pràctiques diplomàtiques durant el període dels regnes germànics i d’al-Àndalus. D'aquí que els objectius d'aquest col·loqui internacional siguin descriure, analitzar comparativament i comprendre la relació entre els actors i els espais diplomàtics en el llarg període que discorre entre el segle III a. de C. i el segle IX d. de C.

El seminari el financen l’Agència Estatal d'Investigació (AEI) i la Fundació Alemanya per a la Recerca (DSF). L'activitat s'emmarca en el projecte de recerca «IANVA. Entorns per al diàleg: els espais de la diplomàcia en l'àmbit provincial romà durant la República» (PID2022-137408NB-I00), finançat per MCIN/AEI/10.313039/501100011033/ i pel fons FEDER «Una manera de fer Europa». 

Data de l'esdeveniment: 19/10/2023

Data de publicació: 18/10/2023