La UIB ofereix l'acreditació de coneixements lingüístics de català d'acord amb el nou Marc europeu comú de referència

El termini de matriculació per a les proves del mes de juny per obtenir els certificats lingüístics de català és de l'11 al 29 de juny 

La Universitat de les Illes Balears, a través del Servei Lingüístic, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat d'acreditar els seus coneixements de català segons el nou Marc europeu comú de referència i obtenir un certificat homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut del Govern de les Illes Balears.

El termini de matriculació de les proves de coneixements de català és de l'11 al 29 de juny de 2012. Les proves escrites tindran lloc els dies 2 (nivell B1), 3 (nivell B2), 4 (nivell C1), 5 (nivell C2) i 6 de juliol (nivell A2). 

Documents relacionats

Data de publicació: 11/06/2012