La UIB, membre de la subcomissió de qualitat de la sectorial CADEP de la CRUE

Els representants de la UIB lideraran el grup de treball sobre avaluació i seguiment dels títols adaptats a l’EEES 

La Universitat de les Illes Balears ha estat elegida membre de la subcomissió de qualitat de la sectorial de la CRUE que s’encarrega de la qualitat ambiental, el desenvolupament sostenible i la prevenció de riscs a les universitats, CADEP.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica, Juan José Montaño, i la cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària, M. Jesús Mairata, representants de la UIB a l’esmentada subcomissió, lideraran un dels tres grups de debat i treball en què s’estructura la subcomissió, concretament el que fa referència a l’acreditació i l’avaluació i el seguiment dels títols adaptats a l’EEES. Els altres dos grups són el de l’avaluació del professorat, i el dedicat a l’avaluació dels serveis.

La constitució de la permanent de la subcomissió de qualitat de la sectorial CADEP de la CRUE va tenir lloc el 21 de febrer,  i la presideix la doctora Anna Maria Geli, Rectora de la Universitat de Girona. 

Data de publicació: 25/02/2013