La UIB lliura material sanitari a la Conselleria de Salut

Els estudiants dels darrers cursos d’Infermeria i Fisioteràpia i Medicina estan disponibles per ajudar en les tasques sanitàries 

Les facultats d’Infermeria i Fisioteràpia, de Medicina i de Ciències de la Universitat de les Illes Balears han lliurat, avui, a les autoritats sanitàries, recursos materials d’ús habitual en les activitats de recerca i, especialment, en les pràctiques que duen a terme en els laboratoris i sales de simulació clínica de la Universitat.

Aquestes facultats han fet l’inventari dels productes, entre els quals hi ha màscares, escovillons (bastonets), ulleres de protecció, guants, bates i impermeables d’un sol ús, i solució hidroalcohòlica.

La mesura l’han adoptada per facilitar a les autoritats sanitàries el seguiment i la presa de decisions, d’acord amb l’Ordre SND/234/2020, del 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Així mateix, s’han emprès diverses iniciatives perquè els estudiants dels darrers cursos de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i alumnat voluntari de la Facultat de Medicina puguin ajudar en tasques sanitàries i sociosanitàries.

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

En el cas d’Infermeria, l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya, Illes Balears i Andorra (ADEIC) ha emès un comunicat conjunt en relació amb la publicació, al BOE, de l’Ordre SND/232/2020, del 15 de març de 2020, segons la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2. Una de les mesures previstes és contractar, si escau, estudiants dels últims cursos del grau d’Infermeria.

L’ADEIC i l’Associació Estatal d’Estudiants d’Infermeria (AEEE) han acordat que:

1.      «Els estudiants de quart curs d’Infermeria són el darrer recurs. Abans val més allargar els contractes dels residents, activar la incorporació d’infermers que s’han presentat a l’IIR (infermer intern resident) enguany, activar infermers amb títol en fase d’homologació, recuperar professionals en excedència, recuperar professional amb reduccions, entre altres mesures».

2.      Els estudiants de quart curs que s’hi vulguin incorporar ho han de fer sempre de manera voluntària, i només si és absolutament necessari.

En el cas de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, hi ha 130 alumnes que actualment fan quart d’Infermeria, tant al campus de Mallorca (108), com a la Seu de Menorca (7) i a la d’Eivissa i Formentera (15). La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia facilitarà les dades de l’alumnat que així ho permeti, a disposició de la Conselleria de Salut per, si escau, els puguin contactar.

Així mateix, hi ha professors de la Facultat, que són professionals de l’àmbit de la sanitat, que també s’han ofert com a voluntaris a la Conselleria per incorporar-se en cas que sigui necessari. Aquesta acció la coordina el Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA).

Facultat de Medicina de la UIB

Pel que fa a la Facultat de Medicina de la UIB, els seus estudiants també s’han organitzat per posar-se a disposició, de manera voluntària, dels centres sanitaris i hospitals per desenvolupar-hi tasques sociosanitàries. En aquest cas, com que és un gest voluntari, s’hi han adherit alumnes d’altres estudis de la UIB que estan disposats a ajudar en el que sigui necessari. En aquests moments, ja hi ha més de 500 estudiants inscrits, nombre que augmenta contínuament. 

Data de publicació: 20/03/2020