La UIB incrementa el fons bibliogràfic amb una donació de dues col·leccions del catedràtic d'Història de l'Art Miquel Seguí Aznar

Dia: divendres, 28 de gener de 2011
Hora: 10.30 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

La senyora Ada Suárez, vídua i hereva del doctor Miquel Seguí Aznar, catedràtic del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, finat l’estiu de 2009, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, signaran dos convenis per mitjà dels quals la família Seguí Suárez farà donació a la Universitat de dues col·leccions propietat del doctor Miquel Seguí Aznar.

La donació està composta per una col·lecció de documents fruit del treball de recerca i docència del doctor Seguí Aznar i d’una col·lecció bibliogràfica composta per llibres de temàtica relacionada amb la història de l’art.

La senyora Ada Suárez vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la UIB, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

La UIB es compromet a fer constar que la donació prové de la col·lecció del doctor Miquel Seguí Aznar, a tractar el fons objecte de donació com una unitat i a obrir a consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i serveis necessaris, així com fer-se càrrec de les despeses de restauració dels documents que integren els fons, si escau.

També hi assistiran el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB; la doctora Maria-Josep Mulet, directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts; i altres professors del mateix departament.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 28/01/2011

Data de publicació: 27/01/2011