La UIB incorpora tecnologia innovadora per mesurar el balanç de carboni i aigua a les plantes

A més de valorar millor els efectes de l'estrès hídric i el comportament de les varietats garnatxa i tempranillo, aquestes mesures permeten millorar els balanços de carboni i d'aigua en vinya

El projecte d’àmbit nacional el coordina el doctor Hipólito Medrano, amb col·laboració internacional 

Dia: divendres, 28 de juny de 2013
Hora: 10 hores
Lloc: Hivernacle (aparcament del codi de barres),
campus universitari, Palma

El doctor Hipólito Medrano, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la UIB i coordinador del projecte, i els doctors Jorge Pérez Peña i Jorge Prieto, investigadors de l’Institut Nacional de Tecnologia Agroalimentària de l’Argentina, INTA, presenten un experiment per millorar les mesures de balanços de carboni i aigua a la vinya i els darrers estudis relacionats amb l’estrés hídric a les plantes.

Es tracta d’un projecte nacional coordinat pel doctor Medrano i en el qual participen la Universitat Pública de Navarra (Escola Superior d'Enginyers Agrònoms), l'IRTA (Institut de Recerca Agroalimentària de Catalunya) i l'IVIA (Institut Valencià d'Investigació Agrària), amb la col·laboració del Grup d'Ecofisiologia de l'Estació Mendoza de l'Institut Nacional de Tecnologia Agropecuària (INTA) d'Argentina (Projecte INTA Maneig i Ecofisiologia de Fruiters i Projecte INTA Regional Mendoza San Juan Oasis Norte).

Participen en el projecte per part de la UIB: Hipólito Medrano, José Escalona, Magdalena Tomàs Mir, Sebastià Martorell, Esther Hernández. També hi col·laboren: Jaume Flexas i Miquel Ribas Carbó.

Les finalitats d'aquest estudi són diverses:

1) Conèixer millor i amb més detall, així com en diferents varietats, el comportament de la vinya enfront de diferents situacions d'estrès, com ara la sequera.

2) Conèixer al nivell de planta els efectes de la manca d'aigua en els balanços de carboni i aigua de la vinya i la seva regulació.

3) Valorar al nivell de planta sencera els efectes de la sequera i les condicions ambientals en la collita i la qualitat enològica del raïm.

4) Obtenir dades de fixació de carboni i despesa d'aigua per al càlcul de la petjada de carboni i l'empremta d'aigua a la vinya i el seu producte final, el vi. Aquestes dades són males d’aconseguir i actualment molt demanades per les implicacions comercials que poden tenir.

L’experiment tracta de mesurar i monitoritzar en continu l'assimilació de carboni i despesa d'aigua al nivell de planta sencera, a diferència de les mesures habituals, que es fan en una porció de fulla adulta i ben il·luminada a mig matí. Es tracta de pujar en l'escala espaciotemporal de les mesures en fulla i en un moment del dia a mesures en planta sencera i en continu per valorar la integral diària, i si escau, la integral estacional.

En experiments anteriors s’han mesurat els efectes de l'estrès hídric i del reg sobre aquests balanços al nivell de fulla. Les comparacions entre diferents parts de la planta i diferents dies mostren diferències notables que evidencien les dificultats d'extrapolació i, per tant, la validesa d'algunes conclusions sobre el comportament de la planta a partir de dades obtingudes en una determinada fulla.

A més de valorar millor els efectes de l'estrès hídric o el comportament de dues varietats importants (garnatxa i tempranillo), aquestes mesures permetran conèixer amb més detall els balanços de carboni i d'aigua en vinya, així com determinar amb més precisió la quantitat de CO2 que segresta aquest cultiu i la quantitat d'aigua que empra en el creixement. Aquestes dades resultaran rellevants per conèixer la "petjada de carboni" de la vinya i la "petjada de l'aigua", dos valors que s'estan utilitzant fins i tot comercialment i dels quals es necessita una base més realista per calcular-los.

La incorporació d'aquesta tecnologia per al mesurament del balanç de carboni i aigua de planta sencera ha estat possible per la col·laboració internacional. La tecnologia ha estat desenvolupada inicialment en un programa de doctorat realitzat a la Universitat de l'Estat de Washington dels Estats Units d'Amèrica i l’USDA i s'ha perfeccionat a Mendoza, Argentina. Dins la cooperació amb l'INTA d'Argentina es pogueren definir dues estades dels doctors Jorge Pérez Peña i Jorge Prieto, de l'INTA de Mendoza, que es troben actualment realitzant els primers mesuraments a la vinya experimental de la UIB.

Una de les dificultats d'aquestes tecnologies és la necessitat de fabricar in situ les cambres de mesura d'intercanvi gasós de planta sencera. Això ha estat possible fer-ho a la UIB gràcies a la capacitat i col·laboració del tècnic Josep Sastre, del personal d'administració i serveis de la UIB.

Les dades produïdes en aquest experiment es reflectiran tant en publicacions científiques d’alt nivell com en publicacions tècniques que permetin una millor gestió de les vinyes en condicions mediterrànies.

Temes relacionats

Data de l'esdeveniment: 28/06/2013

Data de publicació: 27/06/2013