La UIB i la Direcció General de Política Lingüística del Govern balear concedeixen els ajuts per promoure l'ús del català a la recerca 2007-2008

En total s'han concedit 48 ajuts i s'ha fet la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009

La UIB i la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears han adjudicat els ajuts per promoure l'ús del català a la recerca 2007-2008. S'han concedit 48 ajuts, el total de sol·licituds rebudes el passat curs acadèmic, de les quals 31 corresponen a projectes de fi de carrera, 10 a memòries d'investigació i 7 a tesis. Així mateix, s'ha acordat convocar els ajuts per promoure l'ús del català a la recerca 2008-2009.

Aquests ajuts són fruit d'un conveni entre la Direcció General de Política Lingüística i la UIB signat l'any acadèmic 1999-2000 per a la promoció de l'ús de la llengua pròpia a la recerca universitària.

Els ajuts compten amb una dotació econòmica de 175 euros per projecte de fi de carrera i memòria d'investigació i 400 euros per tesi doctoral.

A la reunió, hi han assistit la senyora Margalida Tous, directora general de Política Lingüística, el senyor Jordi Lalucat, vicerector d'Investigació, el senyor Nicolau Dols, vicerector de Projecció Cultural, i el senyor Ramon Bassa, director del Servei Lingüístic.

Data de publicació: 25/11/2008