La UIB i la Conselleria de Treball promouen dos estudis propis de gestió de cooperatives i pimes

La Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria han posat en marxa aquest curs dos nous estudis propis orientats als sectors productius de cooperatives i pimes. Tots dos seran impartits per la UIB i gestionats per la Fundació Universitat-Empresa.

Adreçat al sector del cooperativisme i l’economia social, ja ha començat el curs d’expert universitari en Creació i Gestió de Cooperatives i Altres Empreses de l’Economia Social, una titulació que vol promoure la creació d’ocupació estable i de qualitat, la participació dels treballadors en els mitjans de producció, així com l’establiment d’empreses alternatives a les societats capitalistes tradicionals.

L’economia social és un sector consolidat a les Illes Balears i ha experimentat un fort increment els últims anys. El Pla Director d’Economia Social 2018-22, document aprovat per unanimitat de les organitzacions que integren el Consell d’Economia Social, preveu que el creixement d’aquest sector pugui arribar al 5 per cent de l’economia de les Illes Balears al final del període de vigència. A més, l’organització d’activitats acadèmiques en col·laboració amb la UIB és una de les activitats incloses en la línia estratègica sobre formació i investigació del Pla.

Aquesta formació de postgrau es desenvolupa en l’àmbit de la gestió i direcció d’empreses de l’economia social, amb un especial enfocament pràctic en les cooperatives i les societats laborals, ja que són entitats econòmiques que propicien l’autoocupació i la responsabilitat social. El curs s’adreça a estudiants universitaris, col·legis professionals i a la comunitat en general.

Al llarg de les 120 hores lectives del curs, s’analitzaran tant les motivacions teòriques com diferents aspectes de la gestió d’empreses de l’economia social, perquè assoleixin, de manera eficaç i eficient, els objectius empresarials i socials. En aquest sentit, s’han de disposar conceptes teòrics i continguts més concrets, de manera que l’alumnat es formi tant en els aspectes generals del sector com en els organitzatius, jurídics, financers, comptables, fiscals i de màrqueting social.

Per millorar la formació i competitivitat de les pimes, la Conselleria de Treball també col·labora en el curs d’especialista universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de les Petites i Mitjanes Empreses, que s’impartirà pròximament. L’objectiu és formar professionals capaços de promoure la internacionalització d’empreses, una aposta estratègica que vol contribuir a consolidar i fer créixer l’activitat econòmica i generar ocupació en el territori. El nombre màxim d’alumnes que podran seguir aquesta formació serà de 26.

La UIB impartirà aquesta nova especialitat (30 ECTS), distribuïda en dos cursos d’expert universitari (15 ECTS) que s’impartiran enguany, del febrer a l’abril i de l’abril al juny. El preu que es cobrarà als alumnes per cada curs d’expert universitari serà de 200 euros i, si es fa el curs sencer d’especialista, serà de 300 euros.

El curs d’especialista universitari en Gestió Juridicoeconòmica Internacional de les Petites i Mitjanes Empreses aporta una formació multidisciplinària en l’àmbit del comerç, amb matèries com ara Dret Mercantil Internacional, Màrqueting Internacional d’Empreses, Aspectes Financers del Comerç Internacional, Fiscalitat del Comerç Internacional, Anglès Comercial, i Cultures i Negociació Internacional, entre d’altres.

Aquests estudis s’adapten a les necessitats de formació en aquesta matèria de les empreses balears i és l’únic curs d’especialista universitari que s’ofereix d’aquesta matèria i de manera presencial a les Illes Balears. 

Data de publicació: 28/02/2019