La UIB i l'Associació Espanyola Contra el Càncer convoquen els VI Premis Balears contra el Càncer per a treballs de fi de grau i de màster

El termini per presentar les candidatures acaba el 31 d’octubre de 2023 

L’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Junta Provincial de les Illes Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer a les Illes Balears convoquen els VI Premis Balears contra el Càncer per a treballs de fi de grau i de màster de la UIB.

El Rector de la UIB, doctor Jaume Carot; el vicerector de Campus i Universitat Saludable, doctor Adrià Muntaner; el president de l’AECC-Illes Balears, senyor José Reyes, i la gerenta de l’AECC-Illes Balears, senyora Ana Belén Velasco, han presentat la convocatòria a Son Lledó el dijous, 21 de setembre. 

L’objectiu d’aquests guardons és incentivar i premiar l’esforç dels alumnes que hagin presentat i superat, els cursos acadèmics 2021-22 i 2022-23, treballs de fi de grau i de màster relacionats amb els tres pilars de l’AECC, que són:  

  1. Informar i conscienciar sobre la malaltia (promoció de la salut, prevenció primària i secundària).
  2. Donar suport al malalt i a la seva família, i acompanyar-los (atenció social, atenció psicològica, orientació sanitària, rehabilitació i fisioteràpia…).
  3. Fomentar la recerca oncològica.

Enguany, els treballs seran valorats segons si són TFG o TFM, amb dues categories en un i l’altre:

  • Treball sobre atenció, promoció de la salut i prevenció des de la perspectiva biopsicosocial.
  • Treball de ciències bàsiques.

Per a cada tipus de treball (TFM i TFG) i cada categoria s'atorguen dos premis: 
 
Premis per a TFM: 

- 1r premi: dotació econòmica de 1.500 euros i diploma acreditatiu 
- 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu 

Premis per a TFG: 

- 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu 
- 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu

Els treballs premiats es divulgaran en un reportatge de premsa especialitzada. El termini per presentar-hi candidatures està obert fins al 31 d’octubre de 2023, inclòs.
 
Les bases de la convocatòria es poden consultar a: <https://ousis.uib.cat/digitalAssets/723/723390_DEFcorregitSL653226DEF202223BasespremisBalearscontraelCancer1-3.pdf>. 

Data de publicació: 21/09/2023