La UIB i l'Ajuntament de Capdepera creen la Càtedra de Medi Ambient i Turisme

La Càtedra durà a terme estudis i anàlisis, i farà el seguiment d’indicadors ambientals i turístics amb l’objectiu de facilitar la gestió ambiental i turística del municipi gabellí

 

La Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de Capdepera han creat la Càtedra de Medi Ambient i Turisme amb l’objectiu de desenvolupar conjuntament activitats, estudis i projectes d’innovació, de recerca, de transferència de coneixement i de formació en l’àmbit del medi ambient i el turisme que siguin d’interès per a Capdepera i els voltants.

El conveni l'han signat el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet, i el batlle de Capdepera, senyor Rafel Fernández, al campus universitari el dilluns 22 de juny de 2020. També han assistit a l’acte el regidor de Turisme, Teixit Empresarial i Participació Ciutadana de Capdepera, senyor Pere Terrassa; el vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, doctor Jordi Llabrés; el gerent de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, doctor Luis Vegas; el doctor Bartomeu Deyà, vicedegà de la Facultat de Turisme, i el doctor Samuel Piña, investigador principal del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària de la UIB.

Suport a la gestió ambiental i turística

Aquesta càtedra també farà possible crear l’Observatori de Medi Ambient i Turisme (OMAT) de Capdepera, amb l'objectiu de fer un seguiment d’indicadors bàsics de problemes ambientals socialment rellevants en el municipi de Capdepera i d’indicadors turístics que facilitarien, als responsables turístics i als agents professionals del sector, la informació necessària per orientar i dirigir les seves actuacions estratègiques en política turística i mediambiental.

Desenvolupament del Pla Integral de Turisme de Capdepera

Una de les funcions de la Càtedra serà donar suport a la redacció del Pla integral de turisme de Capdepera. Així, es duran a terme enquestes i reunions amb les principals parts interessades per conèixer la situació actual, les principals amenaces i riscos, i establir el marc d'actuació per aprofitar els possibles avantatges i oportunitats del sector. També s'implementarà un sistema automatitzat de recollida de dades i informació sobre el perfil del turista, el seu comportament durant la visita al municipi, així com el nivell de satisfacció amb el producte turístic de Capdepera, amb l'objectiu de detectar possibles línies d'actuació futura.

Turisme de natura i educació ambiental

La Càtedra també durà a terme accions adreçades a fomentar el turisme de natura i a la formació del sector turístic en matèria de biodiversitat i turisme de natura en general. També es realitzaran activitats d’educació ambiental per donar a conèixer la biodiversitat de Capdepera i dels voltants als residents i visitants del municipi. Aquestes accions inclouran activitats de participació ciutadana en projectes de recerca i innovació en matèria de medi ambient i turisme.

El programa d’activitats potenciarà la docència, en l’entorn de les titulacions més afins a la temàtica objecte de la Càtedra, d’acord amb les assignatures incloses en els plans d’estudis oficials de grau i postgrau i en els estudis propis de la UIB. Tot això, en l’àmbit de la programació docent de la UIB i intentant implicar en la realització d’aquestes activitats els estudiants de Capdepera i del Llevant de Mallorca.

Suport als estudiants universitaris

La creació de la Càtedra de Medi Ambient i Turisme de Capdepera suposa una passa més en la línia de col·laboració que mantenen la UIB i l'Ajuntament de Capdepera. Des de l'any 2012 l'Ajuntament té un programa d'ajuts a estudiants universitaris que premia l'excel·lència dels estudiants i la inversió que fan les famílies en educació. En les vuit edicions, s'han atorgat 182 ajuts de 1.200 euros a 95 alumnes de grau i de màster. El programa compta amb la col·laboració econòmica de deu empreses del municipi.

Data de publicació: 22/06/2020