La UIB i el Banc Santander convocaran els Premis d'Estudis Santander per als millors alumnes de grau i de postgrau

Els estudiants de postgrau de la UIB podran gaudir de la targeta universitària intel·ligent

Dia: dimecres, 26 d’octubre de 2011
Hora: 10 h
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

El senyor Ignacio Alcaraz García, director territorial a la comunitat autònoma de les Illes Baleares de Banc Santander, SA, i la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un acord per convocar els Premis d’Estudis Santander als quals podran optar els alumnes de la UIB amb millor expedient acadèmic de la seva promoció, tant estudiants de grau interessats per estudiar un postgrau a la UIB, com alumnes que finalitzin els seus estudis de postgrau.

Així mateix l’acord inclou l’emissió de la targeta universitària intel·ligent per a alumnes de postgrau de la UIB. Aquest carnet universitari, que el Banc Santander desenvolupa conjuntament amb la Universitat, incorpora els darrers avenços de la tecnologia xip, la qual cosa permet ajustar las seves funcionalitats a les necessitats específiques que plantegi la UIB. Prop de 5,1 milions d’universitaris de més de 235 universitats utilitzen un carnet desenvolupat pel banc en col·laboració amb cada universitat.

L’acord és una addenda al conveni signat l’any 2008, pel qual s’establia el marc de col·laboració per al desenvolupament de projectes encaminats a reforçar la qualitat de l’activitat docent i investigadora, a millorar l’eficiència de la gestió acadèmica, a facilitar l’accés a programes de formació contínua, a reforçar la seva projecció internacional i, en general, a elevar l’oferta i el nivell de serveis prestats a la comunitat universitària i a la societat en general.

El Banc Santander col·labora amb aquestes iniciatives de la Universitat de les Illes Balears a través de la División Global Santander Universidades, que desenvolupa l’acció social del banc i permet mantenir una relació estable amb més de 960 institucions acadèmiques d’Amèrica, Àsia i Europa (www.santander.com/universidades).

Hi assistiran el senyor Alfredo Albáizar, director de Santander Universidades España, el senyor Alfonso Quijano, director de Relacions Institucionals, el senyor José María García de los Ríos González, director de Santander Universidades – Levante, i el doctor Jaume Carot, vicerector de Postgrau i Formació Permanent de la Universitat de les Illes Balears.

Documents relacionats

          Informatiu Balear ->> notícia minut <00.11.55>

Data de l'esdeveniment: 26/10/2011

Data de publicació: 25/10/2011