La UIB i Balear de Uniformes signen un conveni per premiar el millor TFG de Turisme

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, i la CEO de Distribuidora Balear de Uniformes, la senyora Maria del Carme Monterrubio Berga, han signat un conveni per a la creació del premi Balear de Uniformes al millor treball de fi de grau per fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat acadèmica entre els alumnes de la Facultat de Turisme. A l’acte de signatura del conveni hi ha assistit també la doctora Yolanda González, vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau; la degana i vicedegana de la Facultat de Turisme, Dolores Tirado i Rebeca Méndez, respectivament, i la senyora Verónica Gálvez, assessora de la imatge corporativa de l’empresa.

El premi serà per a l’estudiant que tingui més bona qualificació final a l’assignatura Treball de Fi de Grau, i serà requisit imprescindible que l’hagi exposat públicament a la convocatòria de juny. En cas d’empat, el premi es repartirà entre els estudiants que hagin obtingut la qualificació més alta.

El tribunal d’aquest premi està format per la degana, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme, i un membre representant de l’entitat finançadora del premi. La resolució del premi serà al mes de setembre i s’atorgarà durant l’acte de benvinguda dels nous estudiants de la Facultat de Turisme del curs acadèmic següent.

El premi consistirà en 600 euros i serà lliurat directament per l’entitat Balear de Uniformes a l’estudiant o estudiants seleccionats. La durada del conveni és per un any, prorrogable automàticament pel mateix període fins a un màxim de quatre anys.

Data de l'esdeveniment: 17/01/2022

Data de publicació: 17/01/2022