La UIB ha impulsat la creació d'11 empreses derivades per explotar els resultats de la recerca universitària

La UIB ha impulsat la creació d'11 empreses derivades (spin offs) en sectors com la biotecnologia, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'alimentació, les energies renovables i la innovació turística. Es tracta d'empreses sorgides de la Universitat i que tenen com a objectiu l'explotació comercial o industrial dels resultats de la recerca desenvolupada en l'àmbit universitari. Les empreses derivades afavoreixen la transferència del coneixement i dels resultats de la recerca científica al món empresarial a partir de la seva aplicació directa en els processos productius i a partir de la seva comercialització. Són iniciatives de suport públic a la innovació de base tecnològica.

Les empreses derivades basen el seu avantatge competitiu en l’aplicació de coneixement científic i tecnològic, cosa que els permet generar productes i/o serveis innovadors, aprofitant nínxols de mercat amb un alt valor afegit i encara no explotats. A més, potencien el teixit tecnològic i el desenvolupament econòmic, fet que es tradueix en una alta competitivitat de les empreses, i afavoreixen la creació d’ocupació d’alta qualificació, aportant un alt valor afegit a l’entorn industrial i afavorint la inserció laboral dels investigadors formats a la Universitat.

La creació d'aquestes empreses s'ha realitzat amb el suport del Programa RESET (Espai de l’Emprenedor i Suport a la nova Empresa Tecnològica) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) que té com a objectius preferents el foment de la cultura emprenedora dins la comunitat universitària i el suport a la creació d’empreses basades en el coneixement generat a la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/08/2011