La UIB farà proves específiques d'admissió per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

El curs 2018-19 es farà un estudi pilot de desenvolupament d’aquestes proves d’accés.

L’objectiu és millorar la formació inicial del professorat, tant dels graus com del Màster. 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, han presentat avui les línies mestres del Pla de millora de la formació inicial del professorat, ja iniciat l’any passat, i que s’aplicarà l’actual curs 2018-19 als estudis d’Educació Infantil, d’Educació Primària i al Màster en Formació del Professorat de la UIB.

Tant el Govern com la UIB comparteixen la premissa que la millora de la formació del professorat és un element imprescindible de qualitat i innovació i, per això, des de l’inici de la legislatura, es va constituir un grup de treball per millorar la coordinació entre les dues institucions sobre la formació inicial del professorat. Totes aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla cap a l’èxit educatiu i el Pla quadriennal de formació del professorat de la Conselleria i en el Programa de Millora de la Formació Inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària (PM_FIP) de la UIB.

Canvis en l’accés i admissió als estudis de grau d’Educació Infantil i Primària

  • El curs 2017-18 es va disminuir l’oferta de places de nou ingrés dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària a totes les Illes, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la formació i fer-la més personalitzada. Això ha afavorit la formació de grups més reduïts, s’han abaixat les ràtios de cada grup i s’ha possibilitat que hi hagi més experiència pràctica, per tal d’assegurar una major qualitat de la formació amb metodologies innovadores lligades als contextos escolars d’èxit. S’han ofert 340 places: 100 places per al grau d’Educació Infantil i 200 places per al grau d’Educació Primària, més 20 places a cada seu (Menorca i Eivissa). Per enguany es manté la mateixa oferta de places.
  • El curs 2018-19 es farà un estudi pilot consistent en el desenvolupament d’unes proves específiques que tindran com a objectiu valorar la competència comunicativa en castellà i en català, la competència logicomatemàtica, la comunicació efectiva, les habilitats interpersonals, l’ajust psicològic, la motivació intrínseca i l’orientació cap al desenvolupament professional. Aquestes proves s’implantaran, de forma efectiva i per primera vegada, per a l’admissió del curs 2020-21. L’objectiu és atreure les persones millors i més adequades per ser docents.

Creació d’una xarxa de centres de referència en innovació docent i pràctiques externes

  • El curs 2018-19 s'ha creat una xarxa de centres d’infantil, primària i secundària de referència, reconeguts pel seu caire innovador, pels components inclusius i per un projecte educatiu de centre consolidat acullen les pràctiques docents dels estudiants de grau i màster. L’objectiu és que puguin servir de referència d’innovació tant per als futurs mestres com per a d’altres centres educatius.

Millora en la formació, selecció i actuacions sobre el professorat dels centres educatius i de la UIB

 

  • El curs 2017-18 es va començar a aplicar el Pla de formació permanent del professorat que imparteix docència als graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària i al Màster en Formació del Professorat. Per això, s’han assignat 36.000 euros anuals de la Conselleria per fomentar les metodologies innovadores entre el professorat: 18.000 són per a formació específica per a aquest professorat, i 18.000 són per a una convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial docent d’infantil, primària i secundària.
  • Pel que fa a la formació específica a aquest professorat, durant el curs 2017-18 s’han realitzat deu cursos i seminaris adreçats al professorat d’infantil i primària, amb una assistència total de 276 persones. Dos seminaris i jornades adreçats conjuntament al professorat d’infantil, primària i secundària, amb la participació de 64 persones. I una jornada i un curs adreçats al professorat de secundària, amb la participació de 265 persones.
  • Per a aquest curs acadèmic s’han convocat diferents cursos amb diferents edicions adreçades a professors de la UIB dels graus d’Infantil i de Primària i del Màster en Formació del Professorat. A més, també s’ha previst formació, amb diferents edicions, adreçada als tutors i formadors de la UIB de les pràctiques dels graus i als tutors dels centres educatius d’infantil i primària que participen a les pràctiques de grau, i als tutors dels centres de pràctiques de secundària que participen a les pràctiques del Màster en Formació del Professorat.
  • Pel que fa a la convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la formació inicial, actualment hi ha sis projectes subvencionats, dels quals cinc estan centrats en els estudis d’infantil i primària, i un està centrat en els estudis de secundària.
  • El curs 2017-18 la UIB va començar a aplicar criteris de selecció de professorat associat per a la docència dels graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària prioritzant la seva formació i vinculació amb la pràctica docent en centres educatius d’infantil i de primària.
  • El curs 2018-19 la Universitat treballa en la millora dels processos d’assignació de professorat permanent i revisa el perfil del professorat que imparteix docència, per seleccionar-ne aquell que disposi de les habilitats més ajustades a impartir docència als estudis.
  • Finalment, el curs 2018-19 es continuarà amb el procés de revisió del funcionament de les actuals pràctiques, i es van dissenyant mesures de millora a partir de la feina conjunta entre el professorat de la Universitat i el professorat dels centres de referència. L’objectiu d’aquestes mesures és fomentar metodologies innovadores entre el professorat de la UIB, i la innovació amb la participació de docents de les tres etapes educatives (infantil, primària i secundària).

Data de l'esdeveniment: 05/12/2018

Data de publicació: 04/12/2018