La UIB fa part del projecte Erasmus Mundus Joint Master Degree amb universitats de Finlàndia, Suècia i Itàlia

S'impartirà el Màster Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS)

És la primera vegada que la UIB aconsegueix un EMJMD per fer un postgrau d’alt nivell i que té 4.5 milions d’euros de finançament de la Unió Europea 

El projecte, aprovat per la Comissió Europea, va començar al setembre de 2020 i implica la posada en marxa d’un programa de doble màster Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS), l’any acadèmic 2021-22 . Hi participa la Universitat de les Illes Balears, i ho farà de manera conjunta amb la Universitat Acadèmia d'Åbo (AA), de Finlàndia, que és la universitat coordinadora, l’Escola Superior del Mälaren, de Suècia (MDH), i la Universitat de L'Aquila, a Itàlia (UAQ).

Un Erasmus Mundus (EMJMD) és un prestigiós programa d’estudis internacional, integrat i impartit conjuntament per un consorci d’institucions d’ensenyament superior.

Els EMJMD concedeixen beques finançades per la Unió Europea als millors estudiants candidats que ho sol·liciten i són seleccionats.

El màster s’ha de fer en almenys dos dels països del programa. El primer any és comú per a tots els estudiants i es farà a Finlàndia. Després, els alumnes poden triar fer el segon curs del màster a una altra universitat sòcia, entre les quals hi ha la UIB.

El poden sol·licitar estudiants de màster de tot el món que hagin obtingut un primer títol d’educació superior o demostrar un nivell d’aprenentatge equivalent reconegut, segons la legislació i les pràctiques nacionals, als països que atorguen el títol.

Resultat acadèmic

Els estudiants que completin el màster Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS) obtindran una doble titulació (és a dir, dos certificats expedits per les dues institucions d’ensenyament superior del consorci en què cursin els seus estudis). En el cas de l’alumnat que triï la UIB per cursar el segon any d’aquest doble màster, el certificat que obtindrà serà el corresponent al títol de Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MUSI/.

Aquest màster proporciona a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir una base sòlida i coneixements avançats en sistemes intel·ligents, un dels camps més demandats i amb més futur de les tecnologies de la informació. El terme sistemes intel·ligents descriu sistemes i mètodes que simulen aspectes del comportament intel·ligent amb la finalitat que els sistemes mateixos aprenguin i dedueixin nous coneixements de forma autònoma i, d'aquesta manera, augmentin la seva potència per resoldre problemes. Per aconseguir aquest objectiu és necessari adquirir coneixements multidisciplinari, com ara enginyeria, matemàtiques, lingüística computacional, neurociència o automàtica.

En el màster, es tracten temes com l'aprenentatge automàtic, la web semàntica, l'anàlisi de dades massives, la visió per computador, els sensors i el control de robots, la mineria de dades i les xarxes complexes, entre d’altres. L'objectiu és doble. Per una banda, formar professionals altament qualificats i amb els coneixements i valors necessaris per resoldre problemes complexos i, per altra banda, capacitar l'estudiant perquè comenci, en haver acabat el màster, activitats d'investigació tant teòrica com aplicada a sistemes intel·ligents.

Suport financer

Per rebre suport econòmic Erasmus+, els estudiants han d’haver estat admesos al màster i després han de ser seleccionats per a una beca EMJMD. La dotació d’aquestes beques és molt competitiva, la qual cosa permetrà atraure el millor alumnat de màster del món. Així, l’alumnat becat tindrà cobertes les taxes de matrícula i rebrà addicionalment ajuts per a despeses de vida diària, viatge, allotjament i cobertura sanitària durant 24 mesos.

L’import total de la beca varia en funció de la durada del curs i de la nacionalitat (els estudiants extracomunitaris reben beques més quantioses). Un mínim del 75 per cent de les beques s’atorguen a candidats de països associats, és a dir, de països d’arreu del món diferents dels països del Programa Erasmus+ (països de la Unió Europea, República de Macedònia del Nord, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Sèrbia). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

 

Data de publicació: 16/10/2020