La UIB estudia l'evolució històrica del castellà a través de les traduccions medievals de la Bíblia

Un equip d’investigadors de la UIB impulsa el web <www.bibliamedieval.es> per avançar en el coneixement de la morfosintaxi històrica de l’espanyol a través de l’aplicació de tècniques d’anàlisi innovadores 

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears treballa en l’estudi i la divulgació de les traduccions de la Bíblia al castellà fetes durant l’època medieval, amb  l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre l’evolució de la llengua castellana. L’objectiu de la recerca és investigar la variació gramatical i el canvi morfosintàctic en espanyol fent ús de tècniques d’anàlisi innovadores en el camp de la lingüística diacrònica.

Per fer-ho, l’equip coordinat pel professor Andrés Enrique-Arias, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB, disposa d’un gran corpus textual de més de cinc milions de paraules recollit al web <www.bibliamedieval.es>. Aquest portal va ser creat l’any 2004 pels investigadors com un recurs informàtic d’accés lliure i gratuït a la Xarxa que permet la consulta en paral·lel de pràcticament totes les versions bíbliques medievals en castellà i és el fruit de projectes anteriors dels investigadors.

La Bíblia és el text més influent en l’edat mitjana hispànica per la seva repercussió en àmbits ben diversos de la cultura, el pensament i l’art medieval. A la vegada, les bíblies romanceadas, tal com es coneixen les traduccions bíbliques al castellà de l’època medieval, són un extens corpus textual a través del qual els estudiosos de la llengua i la literatura medievals poden estudiar el desenvolupament del castellà escrit.

L’interès dels investigadors per aquests textos és degut al fet que la Bíblia és l’únic text escrit del qual es coneixen versions compostes en tots els períodes de la història de la llengua, per la qual cosa la comparació de les diferents versions ofereix una perspectiva inigualable per observar l’evolució del castellà escrit des dels inicis.

Les bíblies romanceadas varen aparèixer en paral·lel a l’inici del castellà escrit i, de fet, els primers textos extensos escrits en castellà que es conserven són d’aquestes mateixes traduccions dels textos bíblics. Algunes d’aquestes bíblies castellanes han arribat fins als nostres dies malgrat la prohibició de l’Església catòlica, que durant l’època medieval va perseguir la traducció dels textos sagrats a llengües vernacles. Sembla que les bíblies que avui es conserven no varen arribar a ser destruïdes perquè pertanyien a personatges de la noblesa i la reialesa amb poder suficient per desafiar la prohibició eclesiàstica.

Els investigadors utilitzaran en la seva recerca les transcripcions de les traduccions bíbliques castellanes recollides al portal Biblia Medieval, a través del qual es pot consultar la pràctica totalitat de les bíblies medievals castellanes i les respectives fonts llatines o hebrees. A més dels còdexs bíblics, el web recull els passatges d’obres historiogràfiques i llibres o fragments de continguts bíblic escrits en castellà durant l’època medieval. Entre aquests, un dels textos més antics que es conserven correspon als passatges bíblics traduïts de l’hebreu que apareixen a La fazienda de ultramar, un itinerari per Terra Santa que constitueix una mena de guia per als peregrins de l’època, que sembla que procedeixen d’una traducció prèvia que es podria situar a finals del segle XII o principis del XIII. En l’actualitat, l’únic testimoni d’aquest text es conserva a la Biblioteca Universitària de Salamanca.

Els investigadors treballaran sobre aquest i altres textos històrics que, en conjunt, conformen un gran corpus digitalitzat de més de cinc milions de paraules i 17.000 imatges digitals dels textos originals que fan de Biblia Medieval el primer corpus paral·lel de l’espanyol medieval que permet la consulta de les fonts i els facsímils dels originals, i el primer corpus històric espanyol disponible en línia amb un criteri únic de presentació per a tots els textos. El web, que s’ha desenvolupat sota la direcció tècnica del doctor Francisco J. Pueyo, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), reuneix recursos interessants com ara un bibliografia exhaustiva indexada i enllaços a concordances dels textos. Tot plegat fa del web Biblia Medieval una eina d’estudi de la llengua castellana que no existeix per a cap altra llengua europea.

El projecte Biblia Medieval és una iniciativa coordinada pel doctor Andrés Enrique-Arias, professor del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB, i en la qual participen actualment investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques, de la Bringham Young University (EUA), de la Saint Louis University (Madrid), de la Universitat de Cambridge (Regne Unit), i de la Universitat Ca’Foscari de Venècia (Itàlia), a més de la mateixa UIB. El projecte compta amb el finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), la UIB, la Fundación San Millán de la Cogolla i l’American Council of Learned Societies.

Fitxa del projecte

  • Títol: Estudio de la variación y el cambio morfosintácticos en la historia del espanyol a partir de un corpus paralelo.
  • Referència: FFI-2010-18214
  • Entitat finançadora: Ministeri d’Economia i Competitivitat – Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • Investigador principal: Andrés Enrique-Arias  

Documents relacionats

Data de publicació: 21/10/2013