La UIB estudia la millora dels cultius de cànnabis amb finalitats medicinals

La recerca dels grups PLANTMED i FI-TRACE de la Universitat de les Illes Balears avalua la resposta de la planta a concentracions elevades de CO2 i l’efecte que la fertilització carbònica pot tenir sobre la producció de cannabinoides d’alta qualitat.

El projecte es fa en col·laboració amb l’empresa Bio Island XXI, SL, i és el primer que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris autoritza a les Illes Balears per cultivar cànnabis amb finalitats d’investigació. 

Un projecte de la Universitat de les Illes Balears investiga la millora dels cultius de cànnabis mitjançant la concentració elevada de CO2 amb l’objectiu de produir cannabinoides d’alta qualitat amb finalitats medicinals. El projecte es fa en el marc d’un acord de col·laboració amb l’empresa Bio Island XXI, SL, i és el primer autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per cultivar cànnabis amb finalitats d’investigació científica a les Illes Balears.

L’estudi el lidera el doctor Jeroni Galmés, catedràtic del Departament de Biologia i membre del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (PLANTMED). També hi participa el grup de recerca en Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE), que lidera el doctor Manuel Miró.

Cultiu amb concentració elevada de CO2

El projecte avalua el potencial productiu de dues varietats millorades genèticament de Cannabis sativa per a la producció de cannabidiol (CBD) amb finalitats medicinals, i consta de dues fases. Una primera fase, ja finalitzada, de cultiu, durant la qual els investigadors del grup PLANTMED varen fer créixer plantes dels dos genotips dins el nou hivernacle de bioseguretat del campus de la UIB. El cultiu es va fer optimitzant les condicions tèrmiques, lumíniques i de fertilització mineral a les necessitats específiques d’aquestes varietats.

A part dels genotips estudiats, un component innovador de l’estudi fou l’aplicació de dos tractaments de fertilització carbònica, un a 450 ppm de CO2 (corresponent a la concentració actual de CO2 atmosfèric) i l’altre a 900 ppm. Les plantes capturen el CO2 de l’atmosfera a través d’uns orificis situats a les fulles anomenats estomes. Una vegada dins el teixit foliar, el CO2 s’empra durant el procés fotosintètic per a la producció de carbohidrats, que constitueixen la base del creixement i de la producció vegetal.

Els resultats preliminars indiquen que les plantes de cànnabis presenten una alta capacitat d’aclimatació fotosintètica a l’elevat CO2, atès que activen tot un seguit de processos fisiològics i metabòlics que condueixen a eficiència més elevada en l’ús de l’aigua i dels nutrients.

Específicament, les anàlisis bioquímiques i d’intercanvi de gasos indiquen que, quan les plantes de cànnabis es cultiven amb un CO2 elevat, redueixen l’obertura dels estomes i inverteixen menys nitrogen per a la síntesi de proteïnes fotosintètiques. Això repercuteix en un estalvi d’aigua i de nutrients per unitat de biomassa produïda.

Es tracta d’informació valuosa per a l’optimització productiva de varietats d’alt CBD i també amb vista a comprendre com les plantes respondran a les elevades concentracions de CO2 atmosfèric en un futur pròxim. D’aquesta primera fase queda pendent l’anàlisi del transcriptoma, que aportarà informació sobre quins gens són els responsables de l’aclimatació a un CO2 elevat.

Efectes del CO2 sobre la producció de composts amb potencial medicinal

La segona fase es durà a terme pròximament al laboratori FI-TRACE, liderat pel doctor Manel Miró, catedràtic del departament de Química, i constarà en la quantificació del perfil de cannabinoides de les flors mostrejades en la primera fase del projecte. Aquesta quantificació es durà a terme mitjançant tecnologia HPLC i permetrà conèixer quins composts amb potencial medicinal han produït les plantes de cànnabis, i si el tractament de fertilització carbònica ha suposat un canvi en la producció d’aquests components.

Els cannabinoides són uns composts del metabolisme secundari que requereixen molt de nitrogen per a la formació dins de la planta, per la qual cosa s’espera que la reducció en l’ús de nitrogen per a la fabricació de proteïnes fotosintètiques condueixi a una millora en la producció de cannabinoides d’alta qualitat sota creixement en CO2 elevat.

La Universitat de les Illes Balears manté un acord de col·laboració amb Bio Island XXI, SL, una empresa que forma part d’un holding internacional on participa en diferents projectes centrats la producció de matèries primeres per a la indústria farmacèutica i assajos clínics de nous productes que es preveu que es podran subministrar en breu. L’autorització de l’AEMPS situa Bio Island XXI, SL, a l’avantguarda del sector en l’àmbit autonòmic. 

Data de publicació: 14/02/2024