La UIB estrena web

La porta d’entrada digital a la Universitat de les Illes Balears té, a partir d’avui, una nova cara, més moderna i funcional i adaptada a la realitat de la nostra universitat.

Les imatges guanyen a l’espai blanc, i l’organització de la informació facilita un camí més ràpid per trobar allò que cerca l’usuari, intern i extern, que vol conèixer la UIB.

La web es crea mitjançant una nova eina de gestió de continguts que permet que l’administració i l’actualització siguin ràpides i efectives.

La nova web de la UIB és una realitat a partir de la feina feta pel Centre de Tecnologies de la Informació, CTI, el Servei d’Informació, el Servei de Comunicació i el Gabinet de la Rectora, sota la coordinació del Consell de Direcció. Hi han col·laborat els serveis i oficines universitaris amb la migració de continguts i amb l’aportació d’idees i experiències per millorar la nova web.

Suggeriments

Documents relacionats

Data de publicació: 03/11/2010