La UIB estén la suspensió de les activitats presencials a tots els àmbits acadèmics i laborals

El Rector autoritza el teletreball al PDI i PAS de serveis no essencials. Els edificis romandran oberts fins dilluns, 16 de març, a les 15 hores.

El Rector ha signat una resolució d’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 

El Rector de la Universitat ha emès una resolució, atès el contingut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la  COVID-19, en la qual resol la suspensió de tota activitat presencial dels membres de la comunitat universitària als diversos centres de la UIB, a excepció dels que siguin designats per al manteniment dels serveis públics essencials.

En conseqüència, queden tancats tots els centres excepte Son Lledó i la Residència d'Estudiants. No obstant això, els edificis restaran oberts el dia 16 de març de 2020 fins a les 15 hores, per tal que el personal retiri el material necessari per desenvolupar la seva tasca no presencial i per organitzar els serveis essencials.

Es recomana que el personal de cada servei es posi d’acord per acudir de forma gradual als edificis i hi estigui el menor temps possible. S’ha de respectar en tot cas la distància de seguretat entre persones recomanada per les autoritats sanitàries.

La resolució del Rector autoritza la modalitat de teletreball per a tot el personal de la Universitat, sempre que sigui possible, amb la finalitat de facilitat la prestació dels serveis que no siguin declarats essencials.

Serveis essencials

Els serveis declarats essencials són els següents:

  • Serveis TIC: manteniment de CPD i serveis crítics.
  • Serveis de gestió econòmica: gestió de cobraments i pagaments imprescindibles.
  • Serveis per al manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments i seguretat i control d’accessos i neteja als edificis de la Universitat.
  • Manteniment d’instal·lacions crítiques de laboratoris i altres instal·lacions de recerca. 
  • Seu electrònica.
  • Garantia d’atenció al públic per via telefònica i/o telemàtica. 
  • Atenció al públic del Servei de Prevenció i Unitat Mèdica, en horari de 10 a 13 hores.

Suspensió de terminis

En una altra resolució, el Rector acorda també la suspensió de termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de la Universitat. El còmput dels quals es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, si escau, les seves pròrrogues.

Finalment, el Rector reitera la crida a la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) a seguir estrictament les recomanacions de salut pública formulades per les autoritats sanitàries, que tenen com a principi fonamental la restricció de la mobilitat i la vida social.

La resolució i les mesures acordades tindran efectes des del dia d’avui i mentre l’estat d’alarma ho requereixi. 

Més informació

Tota la informació relacionada serà transmesa a la comunitat universitària pels canals oficials de comunicació institucional: web, Portal de l'estudiant, Portal PAS-PDI, comptes oficials a les xarxes socials i butlletins interns. A aquest efecte, s'ha creat el web <coronavirus.uib.cat>, a través del qual es posen a l’abast de la comunitat universitària totes les dades actualitzades de la situació generada pel virus.

Les consultes específiques relacionades amb la COVID-2019 que puguin afectar el funcionament universitari podeu enviar-les a l’adreça de correu electrònic <coronavirus@uib.cat>.

Documents relacionats

 

Data de publicació: 15/03/2020