La UIB elabora la cartografia del nou «Atles geogràfic i històric de les Illes Balears»

La Universitat de les Illes Balears, a través del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció, ha participat en l’elaboració de la segona edició de l'Atles geogràfic i històric de les Illes Balears, promoguda per la Conselleria de Presidència, que es va presentar el dia 17 de març al centre escolar Son Quint, de la Vileta. El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció ha estat el responsable de la producció cartogràfica de l’atles en coordinació amb l’equip redactor dels continguts.

Aquesta publicació ha estat editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics en el marc dels actes commemoratius del 40è aniversari de la promulgació de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Amb aquesta segona edició de l’Atles, el Govern ha volgut renovar i actualitzar uns materials educatius de qualitat amb l’objectiu fonamental de contribuir a apropar l’autonomia a la població escolar. I una de les millors maneres de fer-ho és mitjançant la divulgació de continguts didàctics atractius —especialment adreçats als alumnes de primària i dels primers cursos de secundària— relatius a la geografia, la història i les institucions de l’arxipèlag.

La Conselleria d’Educació i Formació Professional farà arribar un exemplar de l’Atles a tots els centres educatius, amb la confiança que ingressi a la biblioteca perquè el pugui consultar tot l’alumnat. Paral·lelament, l’obra, en format PDF, podrà descarregar-se a les webs de l’IEA i de la Conselleria, de manera que professorat i alumnes el podran consultar a ordinadors, tauletes i telèfons mòbils.

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció té com a missió donar suport a la comunitat universitària en l'ús de les Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la millora de la qualitat docent i investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolupin a la UIB.

Les tecnologies de la informació geogràfica inclouen un conjunt de tècniques (sistemes d'informació geogràfica, teledetecció, sistemes de geoposicionament i cartografia digital) especialitzades en la captació, gestió, anàlisi i representació de la informació geogràfica.

Accés a l’Atles geogràfic i històric de les Illes Balears https://ssigt.uib.es/Arxiu-de-noticies/Atles-geografic-i-historic-de-les-Illes-Balears.cid732695 

Data de publicació: 21/03/2023